تولید پارس فولاد سبزوار 150 هزار تن درتابستان کاهش می یابد.

به گزارش بورس امروز، مدیرعامل شرکت پارس فولاد سبزوار اظهارداشت: مطابق زمانبندی رعایت سهمیه های اعلامی در پیک سال 1401 از طرف شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی، خط تولید شرکت پارس فولاد سبزوار نیازمند روزانه حداقل 10 مگاوات- ساعت برق است.

وی ادامه داد: این میزان بیش از سهمیه اعلامی است، به همین سبب شرکت مجبور به توقف خط تولید در زمان بندی ابلاغی در فصل گرم سال می شود و همچنین به رغم پیگیری و مکاتبات به عمل آمده با شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی، امکان مصرف برق مورد نیاز میسر نمی باشد.
مجتبی شعبانی بر این اساس پیش بینی کرد: پیروی از دستورالعمل ذکر شده در فصل گرم سال و همچنین قطعی گاز اتفاق افتاده در بهمن ماه سال 1400 که طی اطلاعیه های قبلی افشا شده بود، در مجموع منجر به کاهش تقریبی تولید 150 هزار تنی از محصولات نسبت به مقدار برآورده شده در بودجه سال 1401 شرکت پارس فولاد سبزوار شود.

  • منبع خبر : کدال