هر حق تقدم استفاده نشده کویر تایر 4 هزار و 23 ریال به فروش رفت.

به گزارش بورس امروز؛ 89 میلیون و 611 هزار و 374 حق تقدم استفاده نشده سهام شرکت کویر تایر به فروش رفت. این حق تقدم ها ناشی از افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده شرکت کویر تایر در 28 مهرماه 1400 بود.
این حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه100 درصدی شرکت کویر تایر بود.
در افزایش سرمایه 4 هزار و 360 میلیارد ریالی کویرتایر، سرمایه این شرکت از دو هزار و 180 میلیارد ریال به 6 هزار و 540 میلیارد ریال افزایش یافت.

  • منبع خبر : کدال