آغاز محدودیت های برق از اواسط خرداد ماه امسال یعنی یک ماه زودتر  از سال گذشته، بسیاری از شرکت های تولیدی را با کمبود انرژی مواجه ساخت و موجب از دست رفتن قسمت قابل توجهی از تولید آنها شد.

به گزارش بورس امروز، آغاز محدودیت های برق از اواسط خرداد ماه امسال یعنی یک ماه زودتر  از سال گذشته، بسیاری از شرکت های تولیدی را با کمبود انرژی مواجه ساخت و موجب از دست رفتن قسمت قابل توجهی از تولید آنها شد. به رغم این محدودیت، خوشبختانه برنامه ریزی و اطلاع رسانی وزارت نیرو در رابطه با این موارد موثرتر از سال گذشته واقع شد و در پی هماهنگی هایی مناسب نسبت به سال قبل، بخش عمده ای از شرکت های تولیدی با استفاده بهینه از محدودیت برق، به انجام تعمیرات پرداختنند.

اگرچه این محدودیت های شدید موجب کاهش تولید شرکت های فولادی شد. اما تلاش بر این است که قسمت عمده ای از تعمیرات خطوط در زمان محدودیت ها انجام گیرد تا به این واسطه تغییری در سودآوری شرکت ها صورت نپذیرد. اما با این حال این نگرانی وجود دارد که عدم مدیریت این محدودیت های برق در فصل گرما و گاز در فصل سرما در بلندمدت بر بازار محصولات اثر گذار د و تولید را قربانی سازد. با توجه به نام گذاری سال جدید به نام، سال تولید، با برنامه ریزی های بلندمدت فولاد مبارکه، امید می رود که طی سال آینده با بهره برداری نیروگاه های برق این شرکت وابستگی فولاد مبارکه به انرژی خارج از مجموعه کاهش یابد.

  • نویسنده : عباس اکبری محمدی- معاون بهره برداری فولاد مبارکه