بورس کالا در اطاعیه ای شرایط خرید از مازاد عرضه محصول پلی پروپیلن نساجی را ابلاغ کرد.

به گزارش بورس امروز، در نامه اخیر محمد نوروزپور مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: خرید از مازاد عرضه روز جاری محصول پلی پروپیلن نساجی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ به صورت سهمیه بهین یاب سه ماهه از ساعت ۱۱ روز جاری امکان پذیر است.