بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی شفاف و جذاب در پی هر گونه تغییر در سایر مولفه های اقتصادی دچار نوسان می شود. تصمیماتی مانند اخذ مالیات بر عایدی سهام با تاثیر منفی بر تمایل سهامداران خرد در انتقال نقدینگی به این بازار، اشتیاق را  برای ورد به این بازار می کاهد.

به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی شفاف و جذاب در پی هر گونه تغییر در سایر مولفه های اقتصادی دچار نوسان می شود. تصمیماتی مانند اخذ مالیات بر عایدی سهام با تاثیر منفی بر تمایل سهامداران خرد در انتقال نقدینگی به این بازار، اشتیاق را  برای ورد به این بازار می کاهد. از سوی دیگر وضع مالیات بر مازادسرمایه به عنوان یک قاعده و قانون کلی در دنیا، باید با توجه به شرایط کشور و اراده دولت در تامین نقدینگی لازم در شرکت ها به منظور رونق  صنعت و اشتغال، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد. موضوع مالیات بر درآمد قانون کشور ما نبوده است. در این میان در تصمیم گیری در مورد مالیات بر عایدی سرمایه باید شرایط خاص کشور، حجم نقدینگی موجود، تعهدات شرکت ها و وضعیت بازار برای جلوگیری از خروج پول از بازار سرمایه و حرکت به سمت سایر بازارهای بعضا غیرشفاف مورد توجه قرار گیرد.

 

  • نویسنده : امیر عباس حسینی - مدیر عامل سرمایه گذاری غدیر
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز