واکسن کووید سود برکت را 30 درصد افزایش داد.

به گزارش بورس امروز، اکبر برندگی مدیرعامل گروه دارویی برکت اظهار داشت: سود عملیاتی شرکت اصلی گروه دارویی برکت درسال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 در مقایسه با سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 بیش از 30 درصد تغییر داشته است.
وی ادامه داد: این موضوع منجر به افزایش سود عملیاتی شرکت در سال مالی جاری شده است.
برندگی عمده علت این افزایش را ناشی از افزایش سود تقسیمی مجمع شرکت های فرعی (عمدتا مرتبط با تولید واکسن کووید) عنوان کرد.

  • منبع خبر : کدال