در فسخ قرار داد واگذاری پتروشیمی اندیشمک، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، پتروشیمی مسجد سلیمان را دریافت می کند.

به گزارش بورس امروز؛ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان خبر از فسخ قرار داد 40 درصدی سهام شرکت پتروشیمی کیمیا اندیمشک داد. این قرار داد مابین شرکت توسعه و سرمایه گذاری صنایع انرژی گستر پایدار و شرکت کیان شیمی جنوب منعقد شده بود.
ارزش قرار داد مزبور 6.000.000 میلیون ریال اعلام شده بود که به دلیل عدم تحقق مطلوب برخی از موارد مندرج در پیوست یک قرار داد و اختلاف نظر فروشندگان، هیئت مدیره ادامه مشارکت در قرار داد را به صرفه و صلاح شرکت ندانسته و انحلال آن را با رعایت کلیه حقوق ناشی از قرار داد تصویب کردند.
در این راستا علی جواهری مدیرعامل مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان اظهارداشت: طبق توافق صورت گرفته، فروشندگان ملزم به استرداد کل ثمن دریافتی به مبلغ 2000 میلیارد ریال علاوه بر پرداخت مبلغی معادل 066/0 درصد از زمان دریافت وجه تا زمان تسویه خواهند بود.
وی ادامه داد: از آنجایی که تسویه حساب به صورت نقدی یا از طریق انتقال سهام پتروشیمی مسجد سلیمان میتواند باشد، توافق گردید حداکثر ظرف مدت یکماه آینده، ارزش گذاری سهام شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان جهت کشف قیمت واقعی، توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرد.
جواهری ادامه داد: چنانچه اظهار نظر کارشناسان و کشف قیمت مذکور به دلایل خارج از ید و اراده فروشندگان ( که تشخیص آن با خریدار است) با تاخیر مواجه شود، مدت تعیین شده برای حداکثر یک ماه تمدید خواهد شد.
وی تصریح کرده است: ضمنا سهام توثیق شده در قرارداد تا زمان پرداخت کامل دین در وثیقه این شرکت قرار دارد.
منبع: کدال

  • منبع خبر : کدال