سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان در یک سال و نیم گذشته درون کانال خنثی میان مدت خود در حال نوسان بوده است. اکنون در ناحیه مقاومتی محدوده ی قیمتی 580 الی 600 تومان است. کف این کانال محدوده ی 350 الی 380 تومان است.

به گزارش بورس امروز، سهم گروه توسعه مالي مهر آيندگان در یک سال و نیم گذشته درون کانال خنثی میان مدت خود در حال نوسان بوده است. اکنون در ناحیه مقاومتی محدوده ی قیمتی 580 الی 600 تومان است. کف این کانال محدوده ی 350 الی 380 تومان است. در حال حاضر عدم ورود در این ناحیه مقاومتی توصیه می شود و تا شکسته شدن و تثبیت بالای مقاومت گفته شده باید صبر کرد.
در صورت تصمیم به خرید در اصلاح احتمالی قیمت سهم محدوده ی 460 و حوالی 380 مناسب ارزیابی می شود. در واقع خرید به صورت پله ای مطمئن تر است.

 

 

  • منبع خبر : محمد حسین کیانی- تحلیل گر بازار سرمایه