سایپا بدهی خود را به لیزینگ رایان سایپا تسویه کرد.

به گزارش بورس امروز، حسن احدزاده معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا به مطالبات 7.570 میلیارد ریالی شرکت سایپا از سایپا دیزل اشاره کرد که بر این اساس طی توافقی که در 28 خردادماه 1401 صورت گرفت، مبلغ مذکور به شرکت لیزینک رایان سایپا منتقل و معادل همین مبلغ از بدهی شرکت سایپا کسر و در دفاتر طرفین ثبت می گردد.
وی همچنین از توافق صورت گرفته جهت تسویه بدهی شرکت سایپا دیزل به شرکت لیزینگ رایان سایپا خبر داد.
بر اساس این توافق شرکت سایپا دیزل طی قرارداد جداگانه از طریق واگذاری خودروهای تجاری به شرکت لیزینگ رایان سایپا به قیمت روز و در چارچوب عملیات و مقررات مربوط به لیزینگ اقدام می نماید.

  • منبع خبر : کدال