مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران از تعطیلی بخشی از فعالیت کارخانه شرکت پلی اکریل ایران خبر داد.

به گزارش بورس امروز، سید محمد کاظمی مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران اعلام کرد: با توجه به انجام فرایند تعمیرات دوره ای در کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و با توجه به اینکه خوراک کارخانه پلی استر به طور انحصاری از کارخانه مذکور دریافت می شود، فرایند تعمیرات کارخانه الیاف پلی استر از 24 خردادماه 1401 آغاز می گردد.
مدیرعامل شپلی پیش بینی کرد که قسمتی از فعالیت کارخانه یارن پلی استر نیز در 29 خردادماه 1401 متوقف گردد.
وی لازم به ذکر دانست که اعلام کند: ماشین پنجم و ششم یارن پلی استر از خوراک چیپس تغدیه می کند لذا متوقف نخواهد شد.
کاظمی ادامه داده است: تعمیرات خطوط تولید یارن و الیاف پلی استر باعث افزایش راندمان تولید خواهد شد و پیش بینی زمان مورد نیاز برای عملیات شستشوی دوره ای، 20 روز از زمان توقف است.

  • منبع خبر : کدال