فولاد هرمزگان جنوب با نماد "هرمز" در بازار فرابورس معامله می شود. این نماد نسبت به سایر همگروه های خود از نگاه چارتی عملکرد خیلی خوبی داشته و اصلاح زیادی را تجربه نکرده است. در حال حاضر درون کانال یکساله صعودی خود در نوسان است.

به گزارش بورس امروز، فولاد هرمزگان جنوب با نماد “هرمز” در بازار فرابورس معامله می شود. این نماد نسبت به سایر همگروه های خود از نگاه چارتی عملکرد خیلی خوبی داشته و اصلاح زیادی را تجربه نکرده است. در حال حاضر درون کانال یکساله صعودی خود در نوسان است.
مهم ترین مقاومت این سهم محدوده ی 1700 الی 1800 تومان است. در صورت عبور از این سطح می تواند تا سطح 2100 پیشروی کند. حد ضرر این تحلیل شکست سطح 1450 تومان است.

 

 

  • نویسنده : محمد حسین کیانی-تحلیل گر بازار سرمایه

بیشتر بخوانید: اخبار نماد هرمز