بیمه دی در چند روز اخیر با حجم معاملات نسبتا مناسبی روبرو شده است و بنظر میرسد که برای رسیدن به مقاومت 6189 ریالی، روند صعودی اتخاذ شده است. 

به گزارش بورس امروز، بیمه دی در چند روز اخیر با حجم معاملات نسبتا مناسبی روبرو شده است و بنظر میرسد که برای رسیدن به مقاومت 6189 ریالی، روند صعودی اتخاذ شده است.

سهم با اصلاح حدودا 60 درصدی از سقف خود، با تداوم حجم معاملاتی که در آن دیده می شود و با عبور از منطقه 4995 ریال می تواند به مقاومت مذکور برسد.

 

  • نویسنده : محمد نوروزی منش- فعال بازار سرمایه

بیشتر بخوانید: اخبار بیمه دی