حسابرس و بازرس قانونی شرکت تامین سرمایه دماوند افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی شرکت تامین سرمایه دماوند افزایش سرمایه 100 درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را تایید کرد.

  • منبع خبر : بورس 24