مدیرعامل سیمان شرق گفت: به منظور حفظ منافع سهامداران،تلاش داریم تا با مدیریت تولید، ریسک های ناشی از قطع برق را به حداقل رسانیم.  

ابراهیمی مدیرعامل سیمان شرق در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، از صنعت ساخت و ساز در كشور به عنوان موتور محركه رشد و رونق اقتصادي نه تنها در صنعت سيمان كه در تمام صنايع نام برد که در طرح نهضت ملی مسکن به عنوان طرحی برای خانه دار شدن بخشي از مردم، قسمتي از دغدغه هاي جامعه در خصوص مسكن دیده شده است.

وی اظهار داشت: شروع طرح مزبور مي تواند بسياری از صنايع را بصورت مستقيم و غيرمستقيم از فاز ركود وارد فاز رشد کند. در این میان صنعت سيمان نیز بصورت مستقيم تحت تاثير آن قرار خواهد گرفت.

وی از شركت سيمان شرق بعنوان يكي از قديمي ترين كارخانه هاي سيمان كشور نام برد که با اعلام طرح نهضت ملی مسکن، تلاش شد تا مقدمات لازم براي استفاده از پتانسيل هاي موجود در اين طرح از سوی شرکت سیمان شرق مورد بررسي قرار گیرد.

مدیرعامل سیمان شرق سابقه گذشته این شركت سيمانی و مشاركت اين مجموعه در بسياري از پرو‍‍ژ ه هاي مختلف و زيربنايي شهرسازي را مورد اشاره قرار داد؛ بر این اساس وی تصریح کرد: شركتهاي توانمندي مانند شركت سيمان شرق ضمن برخورداري از امكانات و ظرفيتهاي مناسب توانسته تا نقش كليدي و موثري بازي كند و ضمن تاثيرگذاري بسيار مثبت در روند انجام كار تامين منافع مشروعي را كه هدف اين شركت در جهت حمايت از سهامداران است را به بهترين شكل ايفا نمايد.

وی در این میان از محدوديت سوخت و قطع برق به عنوان موضوعاتی نام برد که در ساليان گذشته بصورت مقطعي و گذرا خللي زودگذر در روند فعاليتهاي شركت سيمان شرق و مجموعه تحت مديريت آن ايجاد كرده است.

وی ادامه داد: اما تجربه و سابقه فعاليت هاي اين شركت بخوبي نشان داده است كه ظرفيتها و پتانسيل هاي اين مجموعه بزرگ صنعتي در مواجه با اين مشكلات بخوبي و با موفقيت عمل كرده است.

ابراهیمی عنوان کرد: با توجه به پيش بيني هاي موجود در اين خصوص، تلاش شده است تا قطعي برق باعث توقف كامل توليد در تمام خطوط نگردد و با مديريت خطوط توليد و استفاده از ظرفيت ها و جابجايي محدوديت ها اثر منفي اين مورد به حداقل رسد.

وی تصریح کرد: اگرچه مطمئنا اينگونه ريسك ها بدون اثر بر فعاليتهاي شركت نخواهد بود، اما اثرات منفي آن به حداقل خواهد رسيد و تلاش خواهد شد.

وی در خصوص افزایش نرخ سیمان، ابراز داشت: نرخ سيمان در بورس كالا و بر اساس عرضه و تقاضا شكل مي گيرد و شرايط بازار قيمت سيمان را تعيين مي كند. لذا وجود تقاضاي مازاد مطمئنا بر  قيمت اثرگذار خواهد بود.

مدیرعامل سیمان شرق با اظهار تاسف از افزايش هزينه های تولید، عنوان کرد: به رغم افزایش هزینه ها در سالهاي گذشته به تناسب رشد هزينه ها شاهد رشد نرخ در اين صنعت نبوده ايم. اين موضوع يكي از مسائل بسيار مهم و تاثيرگذار بر فعاليتهاي ما بعنوان يكي از بزرگترين مجموعه هاي صنعتي در استان بوده است.