شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ 15 اسفندماه 1370 با سرمایه 100 میلیارد ریالی در اداره ثبت شرکت­های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ 15 اسفندماه 1370 با سرمایه 100 میلیارد ریالی در اداره ثبت شرکت­های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه به مدت 10 سال از تاریخ 17 مردادماه 1372 صادر شده بود که مجددا  در تاریخ 21 بهمن ماه 1385 به مدت 25 سال دیگر از سال 1382 تا 1407 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده است.

 

  • موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شامل  اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی، خدمات مربوط به نصب و راه اندازی و سایر خدمات در این حوزه است. در حال حاضر شرکت دارای 7 خط تولید کنسانتره مجموعا با ظرفیت عملی 14.5 میلیون تن و دو خط تولید گندله به ظرفیت عملی 10 میلیون تن است که از نظر میزان سهم بازار بیشترین سهم را بین رقبای خود دارا است.

از مشتریان این شرکت می­ توان به فولاد مبارکه اصفهان، فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، فولاد کاوه جنوب کیش و … اشاره نمود.

 

  •   ترکیب سهامداری شرکت
سهامداران عمدهدرصد
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد38.18
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات22.51
شركت فولادمباركه اصفهان10.71
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان2.58
شركت سرمايه گذاري سپه1.85
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري1.78
شركت سرمايه گذاري وتوسعه گل گهر1.3

 

  • مقدار تولید کگل 
مقدار تولیدمحصولواحد1398139914001401
کنسانتره سنگ آهنتن14,474,14215,140,54815,487,48415,314,016
گندلهتن12,156,94812,248,35812,307,94712,275,519
جمع تولیدتن26,631,09027,388,90627,795,43127,589,535

 

 

  • مفروضات تحلیل 
مفروضات1398139914001401
نرخ دلار129,185228,809230,000300000
تورم6%29%35%40%
نرخ مالیات-14%-8%-10%-10%
نرخ رشد حقوق و دستمزد29%47%35%35%
بیلت CIS392398640600
شمش فخوز324382576540

 

باتوجه به اینکه در زمان انجام تحلیل نرخ بیلت فولاد خوزستان که مبنای تحلیل است حدودا 590 دلار بوده است در انتهای تحلیل با توجه به تاثیرپذیری شرکت نسبت به نرخ دلار و شمش تحلیل حساسیت آورده شده است.

نرخ محصولات شرکت نسبت به نرخ شمش فخوز در نظر گرفته شده است که برای گندله داخلی 28% و کنسانتره داخلی 20.5% شمش فخوز در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است همانطور که در مفروضات آورده شده شمش فولاد خوزستان 90% شمش cis در نظر گرفته شده است.

 

  • بهای تمام شده

حدود 30% از بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه سربار و 70% آن مربوط به هزینه مواد مستقیم است و نکته قابل توجه در عدم ارائه دستمزد مستقیم است که این سرفصل در هزینه سربار لحاظ شده است.

بهای تمام شدهواحد1398139914001401
مواد مستقيم مصرفيمیلیون ریال53,581,131141,938,186253,251,011305,234,426
دستمزدمستقيم توليدمیلیون ریال0
سربارتوليدمیلیون ریال33,394,82261,866,253108,436,639190,356,882
جمعمیلیون ریال86,975,953203,804,439361,687,650495,591,308

 

  • سود و زیان برآوردی

برمبنای مفروضات گفته شده و با احتساب افزایش سرمایه میزان سود کارشناسی سال 1401 برابر 1480 ریال است.  

دوره مالی1398139914001401
فروش142,990,314 322,454,118 507,670,662 733,916,355
بهای تمام شده کالای فروش رفته(71,255,432)(167,385,246)(273,102,674)(447,659,541)
سود (زیان) ناخالص71,734,882 155,068,872 234,567,988 286,256,815
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی(7,480,809)(13,980,146)(16,604,670)(24,838,342)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی3,133,475 6,718,253 3,807,519 5,504,357
سود (زیان) عملیاتی67,387,548 147,806,979 221,770,837 266,922,830
هزینه های مالی(2,343,744)(3,268,955)(3,782,669)(2,291,852)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی7,393,673 10,601,344 11,234,664 73,416,185
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات72,437,477 155,139,368 229,222,832 338,047,163
مالیات(7,127,419)(13,536,086)(22,772,403)(41,971,666)
سود (زیان) خالص65,310,058 141,603,282 206,450,429 296,075,496
سرمایه48,000,000 74,400,000 100,000,000 200,000,000
سود هر سهم پس از کسر مالیات1,361 1,903 2,065 1,480

  

شمش فخوزنرخ دلار
1,480230,000240,000250,000260,000270,000280,000290,000300,000
4508018669329971,0621,1281,1931,259
4708389069731,0401,1071,1741,2411,308
4908769451,0141,0821,1511,2201,2891,357
5109149841,0551,1251,1951,2661,3361,406
5309521,0241,0961,1681,2401,3121,3841,456
5509901,0631,1371,2101,2841,3581,4311,505
5701,0271,1031,1781,2531,3281,4041,4791,554
5901,0651,1421,2191,2961,3731,4501,5271,604

 

  • نویسنده : محمدرضا بیات- تحلیل گر بازار سرمایه