با ورود صندوق توسعه ملی به ترکیب سهامداری یکی از بانک های تجاری می توان به مدیریت بهتر دارایی های سرمایه ای این بانک و فروش دارایی های مازاد آن امیدوار شد.

پریا اسد الهی نیک مدیر عامل شرکت توسعه نوآوری نیکی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز به احتمال ورود صندوق توسعه ملی به بلوک 33 درصدی یکی از بانک های توسعه صادرات، اقتصاد نوین و پارسیان اشاره کرد که انجام این امر سبب ایجاد تفاوت در سهامداری آن بانک مزبور نسبت به سایر سهامداران می شود.

به گفته وی؛ با تحقق ورود صندوق توسعه ملی به یکی از این بانک ها به عنوان سهامدار  عمده، بانک مزبور با برخورداری از متولی ای  از جنس بازار سرمایه، با نگاه متفاوتی نسبت به دارایی های بازار سرمایه ای همراه خواهد شد.

وی احتمال خرید سهام بانک پارسیان از سوی صندوق توسعه ملی را که به تبع آن منجر به شکل گیری فروش سهام ایران خودرو در بازار سرمایه شود، را در میان مدت و یا کوتاه مدت رد کرد.

این فعال بازار سرمایه معتقد است: بازار سرمایه فعلی همچنان پایا و باثبات نیست، لذا حصول نقدینگی برای فروش  سهام ایران خودرو در حال حاضر به نظر می رسد که امکان پذیر نباشد.

با این حال وی از ورود صندوق توسعه ملی به ترکیب سهامداری یکی از بانک های تجاری به عنوان اقدامی مثبت یاد کرد که سبب می شود تا با ورود متولیانی از جنس بازار سرمایه در ترکیب سهامداری آن بانک، نگرش به فروش اموال مازاد و یا مدیریت بهتر دارایی های سرمایه ای آن بانک افزایش یابد.

با این حال وی از تردید متولیان صندوق توسعه ملی برای اتخاذ تصمیم در مورد فروش دارایی ها به عنوان دغدغه ای نام برد که سبب شکل گیری نگرانی از ورود سازمان های  دولتی و شبه دولتی ها به طرق دیگر به اموال مازاد این بانک می شود.

این گزارش می افزاید: رضا اعتدال مدیر عامل سرمایه گذاری اروین نیز  ورود صندوق توسعه ملی به سهام یکی از بانک های تجاری را ناشی از وصول مطالباتی عنوان می کرد که به رغم پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانک های تجاری،  این بانک ها در زمان عودت اقساط از پرداخت آن شانه خالی می کنند.

وی در این میان از بانک پارسیان به عنوان متحمل ترین گزینه در میان بانک های اقتصاد نوین و توسعه صادرات نام برد که با خرید سهام بانک پارسیان،  الزام فروش دارایی های غیر مولد خودرویی ها نیز می تواند عملیاتی شود.

وی با اشاره به تاثیر گذاری خریدهای بلوکی در هر شرکتی در بازار سرمایه بر معاملات آن گروه و یا صنعت، پیش بینی کرد که این معامله به زودی صورت خواهد پذیرفت.