های وب دلیل افزایش سرمایه خود را اصلاح کرد.

به گزارش بورس امروز؛ های وب بر افزایش سرمایه خود اصلاحیه زد.
هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوين پیشنهاد افزایش سرمایه 260 درصدی را داده بود.
مقرر شده بود که منابع مالی این افزایش سرمایه 30 هزار میلیارد ریالی از محل سود انباشته تامین شود.
بر اساس این افزایش سرمایه، سرمایه های وب از 8 هزار و 340 میلیارد ریال به 38 هزار و 340 میلیارد ریال افزایش می یابد.
هدف از اعمال این افزایش سرمایه در گزارش توجیهی اصلاح خورد. در نهایت اعلام شد که به منظورجبران مخارج سرمايه اي انجام شده به اصلاح ساختار مالي و عدم خروج نقدينگي و همچنين استفاده از معافيت مالياتي بر اساس مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور این افزایش سرمایه انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال