هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه 18 هزار میلیارد ریالی داد.

به گزارش بورس امروز؛ در گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین، پیشنهاد شده است که سرمایه شرکت از 11 هزار میلیارد ریال 29 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
این افزایش سرمایه 67 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت خواهد گرفت.
هدف از اعمال این افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت از طريق صدور سهام جديد اعلام شده است.
این افزایش سرمایه به تصویب هیئت مدیره شرکت تامین سرمایه امین رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

  • منبع خبر : کدال