حسابرس پیشنهاد افزایش سرمایه 202 درصدی سیمان مجد خواف را تایید کرد.

به گزارش بورس امروز؛ همزمان با انتشار گزارش هیئت مدیره سیمان مجد خواف برای پیشنهاد افزایش سرمایه 202 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، گزارش حسابرس هم در تایید این گزارش منتشر شد.
در گزارش توجیهی هیئت مدیرسخواف، افزایش سرمایه از مبلغ 503 میلیارد و 282 میلیون و 764 هزار ریال به 4 هزار و 128 میلیارد و 337 میلیون و 670 هزار ریال پیشنهاد شده است.
این افزایش سرمایه 202 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي صورت خواهد گرفت.

  • منبع خبر : کدال