در میان شرکت های سیمانی حاضر در بازار سرمایه سیمان تهران از بیشترین سهمیه مصرف برق و سیمان آرتا اردبیل کمترین سهمیه برق را به خود اختصاص دادند.

به گزارش بورس امروز، در پی مصوبه 24 اردیبهشت ماه 1401هیات وزیران، به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق و بر اساس هماهنگی های انجام یافته فی مابین وزارتین نیرو و صمت و برای بنگاه های اقتصادی سهمیه ای به عنوان سقف مصرف برق در نظر گرفته شد.

این سهیمه از سوی مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای استان ها به شرکت های سیمانی اعلام شد و براساس این اعلام، شرکت های سیمانی موظف به رعایت این سهمیه اعلامی در طول بازه زمانی و 24 ساعت شبانه روز شدند. تخطی این موضوع از سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، مطابق بند 3 تصویب نامه فوق الاشاره هیات وزیران منجربه محاسبه بهای برق مصرفی با دوبرابر تعرفه و در نهایت قطع انشعاب برق را در پی خواهد داشت.
اعتبار این سهیمه تعیین شده در سال 1401 مربوط به تمامی ساعات بازه زمانی از 15 خرداد تا 15 شهریور است.

این گزارش می افزاید: بنا بر اعلام حمیده اسکندری معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای آذربایجان؛ سهمیه بار و انرژی مصرفی شرکت سیمان آرتا اردبیل حداکثر 6 مگاوات ساعت است.
سقف تعیین شده برای سیمان آبیک از سوی ریییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران 22 مگاوات اعلام شده است. این میزان سقف تعیین شده برای شرکت سیمان آبیک بر اساس 50 درصد متوسط دیماند مصرفی در اسفندماه سال 1400 است.
همچنین مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران، سقف سیمان تهران را 17.5 و سیمان ری را 1.5 مگاوات اعلام کرد.
بر اساس اعلام مدیرعامل برق منطقه ای غرب کشور، 5.5 مگاوات سهیه برق برای سیمان کردستان در نظرگرفته شد. برای سیمان خاش 9 مگاوات، برای سیمان سپاهان 16 مگاوات سهمیه برق، سیمان بجنورد 11 مگاوات تعیین شده است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز