تغییر سیاست در شرکت کفش ملی، سود گروه صنعتی ملی را افزایش داد.

به گزارش بورس امروز؛ مدیرعامل گروه صنعتی ملی علت افزایش سود عملیاتی تلفیقی گروه صنعتی ملی در سال 1400 نسبت به سال گذشته را عمدتا مربوط به افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی از اعمال سیاست فروش کالاهای سنواتی شرکت با نرخ های جدید و بالتبع کاهش نرخ رشد قیمت تمام شده اعلام کرد که این امر منجر به افزایش حاشیه سود ناخالص محصولات شرکت نسبت به سال گذشته گردیده است.

ذبیح مرادپور همچنین افزایش سود عملیاتی شرکت اصلی در سال 1400 نسبت به سال گذشته را نیز ناشی از افزایش درآمد حاصل از اجاره، اصلاح و انعقاد قراردادهای جدید اجاره املاک شرکت اصلی از ابتدای سال جاری با توجه به تصمیم مدیریت مبنی بر عدم تسهیم هزینه های مشترک شرکت اصلی به شرکت فرعی کفش ملی عنوان کرد.
مدیرعامل گروه صنعتی ملی از افزایش سود سرمایه گذاری در سهام شرکت فرعی کفش ملی نیز از دیگر دلایل سود آوری این شرکت نام برد.

  • منبع خبر : کدال
بیشتر بخوانید:  صدور مجوز افزایش سرمایه «شسپا»