تامین مصالح سیمانی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت در شرایطی صورت می پذیرد که صنعت سیمان با محدودیت های برق مواجه شده است. بر این اساس امکان برآورده کردن نیاز محقق نخواهد شد.

به گزارش بورس امروز، تامین مصالح سیمانی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت در شرایطی صورت می پذیرد که صنعت سیمان با محدودیت های برق مواجه شده است. بر این اساس امکان برآورده کردن نیاز محقق نخواهد شد.

اما با این وجود، تا این لحظه هم پیمانکاران فعال در این عرصه به صورت مستقیم از طریق بورس کالا به تامین سیمان می پردازند. اما ادامه ی پروژه  نهضت ملی مسکن در صورتی که انرژیِ پایدار که همان قطعی و یا کم شدن برق است صنعت سیمان را دچار اخلال کند، منجر به بروز التهاب بازار و به تبع آن پروژه  طرح نهضت ملی مسکن خواهد شد. ظرفیت سازی در صنعت سیمان حدود 89 میلیون تن است.

در شرایط وجود سوخت و برق پایدار امکان تحویل نیز وجود دارد. لذا بهترین شرایط برای مصرف داخلی بین 63 تا 64 میلیون تن است و با اضافه شدن طرح ملی مسکن این نیاز به 70 یا 75 میلیون تن افزایش می یابد.

در این میان باید قیمت سیمان به مانند دیگر کالاها افزایش یابد. اما در حال حاضر اکثر تولیدات سیمانی عرضه شده در بورس کالا، با قیمت پایه در حال معامله اند. قیمت پایه موجود در بورس کالا، بر اساس شرایط سال 1400 تعیین شده است.

در سال 1401 اکثر پارامترهای قیمت تمام شده و یا عوامل تشکیل دهنده ی قیمت تمام شده افزایش یافته است بنابراین قیمت پایه موجود در بورس کالا متناسب با شرایط فعلی سیمان نیست و امکان فعالیت مطلوب را از کارخانجات سیمانی می گیرد.

بحث افزایش نرخ سیمان به طور کلی مطرح نیست  و با توجه به ارائه سیمان  در بورس کالا با قیمت پایه به نظر باید براساس قیمت دربورس کالا و وزارت صمت توافق حاصل شود تا قیمت  شناور گردد .به هر روی صنعت سیمان  با افزایش هزینه هایی که در حقوق کارکنان، افزایش 35 درصدی حامل های انرژی، هزینه های تامین، نگه داری و قطعاتی که دارد دچار مشکل خواهد شد. بنابراین ان چه مسلم است این است که  تصمیمی عاجل باید در این زمینه گرفته بشود.

مصرف سیمان در ساختمان سازی و به طور کلی در ساختمان های شهری  معادل 4 کیسه ی 50 کیلو گرمی برای هر متر مربع ساخت و ساز است  بنابراین افزایش و کاهش و یا تعدیل قیمت  تاثیری  زیادی در قیمت ساختمان ها نخواهد گذاشت  این تاثیر حدود 1 تا 5/1 درصد از قیمت تمام شده است . و برای 1تا 5/1 درصد بخش تولید نباید متضرر گردد. قیمت ها باید تعدیل گردد و تاثیری هنگفتی در ساختمان سازی ایجاد نمی کند.

  • نویسنده : عبدالرضا شیخان-دبیرکل انجمن کارفرمایان صنعت سیمان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز