عدم اجرای جدی پروژه طرح نهضت ملی مسکن سبب شده است که در حال حاضر در خصوص مصرف سیمان تفاوت چندانی نسبت به قبل مشاهده نشود؛ شاید این طرح هنوز به مصرف سیمان نرسیده است و یا در حال انجام برنامه ها و مسائل دیگر خود مانند زمین هستند.

به گزارش بورس امروز؛ عدم اجرای جدی پروژه طرح نهضت ملی مسکن سبب شده است که در حال حاضر در خصوص مصرف سیمان تفاوت چندانی نسبت به قبل مشاهده نشود؛ شاید این طرح هنوز به مصرف سیمان نرسیده است و یا در حال انجام برنامه ها و مسائل دیگر خود مانند زمین هستند.

در این میان با توجه به پیش بینی محدودیت سوخت و با وجود قطعی برق باز هم کارخانه جات سیمانی می توانند از عهده تقاضای بازار با وجود طرح ملی مسکن برآیند؛ در سال های گذشته این صنعت هم با قطعی برق مواجه بود. تنها تفاوت سال جاری با سال های گذشته در عدم هماهنگی  نیروگاه ها در قطعی برق است. در پی هماهنگی های لازم صنعت سیمان امسال هم از پس این قطعی برخواهند آمد. معمولا کارخانه های سیمانی تعمیرات خود را در فصل تابستان انجام می دهند تا علاوه بر انجام تولیدات خود، با قطعی برق هم هماهنگ گردند. سال گذشته بروز برخی از مشکلات، مانع از انجام هماهنگی های لازم شد. اما در سال جاری طبق بررسی های انجام شده بروز  مشکل در کارخانه های سیمانی کمی دور از ذهن است.

  • نویسنده : نادر غفاری- کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز