برخی از شرکت های سیمانی از تدابیر خود برای کاهش ریسک های ناشی از قطع برق خبر دادند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سيمان بجنورد در خصوص قطع برق صنايع در ماه هاي گرم سال، ارسال نامه شرکت برق منطقه اي خراسان در دوم خردادماه امسال را در پی مصوبه هيئت وزيران در خصوص محدوديت مصرف برق مورد اشاره قرار داد.

بر اساس نامه شرکت برق منطقه ای خراسان برای این شرکت محدودیت برق 11 مگاواتی براي اين شرکت از 15 خردادماه تا 15 شهریورماه در نظر گرفته شده است.

براین اساس سیمان بجنورد اعلام کرده است که با توجه به وجود محدوديتهايي از قبيل موقعيت جغرافيايي شرکت و فروش سيمان در بورس کالا نمي توان تاثير محدوديت ايجاد شده را بر وضعيت مالي و عملياتي شرکت را بطور دقيق محاسبه نمود.

اما شرکت سيمان سفيد ني ريز در شفاف سازي آثار احتمالي قطعي برق، روال سنوات گذشته و نيز برنامه ريزي هاي اين شرکت مبني بر استفاده کمتر از انرژي برق در زمان اوج مصرف و توقفات سالانه در دوره زماني مذکور را مورد اشاره قرار داده است.

شرکت سیمان نی ریز عنوان کرده است که ضمن هماهنگي با شرکت برق منطقه اي، نسبت به مديريت توليد اقدام کرده است و در صورت اعلام برنامه کاهش يا قطعي از سوي برق منطقه اي مراتب متعاقبا به اطلاع سهامداران عزيز خواهد رسيد.

در ادامه این گزارش؛ شرکت سيمان خزر نیز اعلام کرده است که اين شرکت نیز در سال قبل مطابق هماهنگي و تعامل انجام پذيرفته با شرکت برق منطقه اي گيلان، وفق برنامه کاهش ميزان مصرف و همکاري در ساعات پيک توانست کلينکر و سيمان مورد نياز بازار مصرف را توليد و عرضه نمايد.
و در نهایت سیمان خزر تاکید کرده است که متعاقبا در سال جاري نيز در حال تطابق برنامه ريزي توليد با ساعات کاهش مصرف برق منطقه و توافق با برق منطقه اي بوده و در صورت اتفاقات غيرمترقبه آتي، مراتب بلافاصله خدمت سهامداران و سرمايه گذاران عزيز اطلاع رساني خواهد گرديد.

بر اساس این گزارش؛ شرکت صنايع سيمان غرب نیز روال سنوات گذشته و نيز برنامه ريزي هاي اين شرکت مبني بر استفاده بهينه از انرژي برق در زمان اوج مصرف و تعميرات و توقفات سالانه در دوره زماني مذکور را مورد اشاره قرار داده است.
شرکت سیمان غرب با تاکید بر هماهنگي با شرکت برق منطقه اي، مديريت توليد را خاطر نشان ساخته و اعلام کرده است که در صورت اعلام برنامه کاهش يا قطعي از سوي برق منطقه اي مراتب متعاقبا به اطلاع سهامداران عزيز خواهد رسيد.

  • منبع خبر : کدال