رتبه بندی بر مبنای حجم معاملات در بورس اوراق بهادار و کالا انرژی، همچنان توسط کانون کارگزاران در حال انجام است و در قالب پرداخت هزینه، گزارش مربوطه در اختیار کارگزاران در رابطه با ارزیابی عملکرد خود قرار خواهد گرفت.

به گزارش بورس امروز، رتبه بندی بر مبنای حجم معاملات در بورس اوراق بهادار و کالا انرژی، همچنان توسط کانون کارگزاران در حال انجام است و در قالب پرداخت هزینه، گزارش مربوطه در اختیار کارگزاران در رابطه با ارزیابی عملکرد خود قرار خواهد گرفت. کانون کارگزاران هرساله گزارشی را بر مبنای شاخص هایی مانند بهره وری سرمایه و یا بهره وری نیروی انسانی، سود خالص، سودعملیاتی، فضای فیزیکی در اختیار، تعداد پرسنل و بطور کلی ابعاد مختلف کمی و کیفی کارگزاران را بر اساس اطلاعات صورت های مالی، مورد مقایسه قرار می دهد.

در نهایت این گزارشات در کل صنایع در اختیار کارگزاران قرار خواهد گرفت. اما شاید بتوان علت عدم انتشار این گزارشات به صورت عمومی را اینگونه بیان کرد: حجم معاملات لزوما معیار صحیحی برای ارزیابی عملکرد صنعت کارگزاری نیست زیرا با دامپینگ کارمزد از قبیل تخفیفات یا اعطای هزینه بهره یا روش های ترفیعی دیگر، کارگزاران به راحتی قادر به افزایش حجم معاملات خود خواهند بود.

این در حالیست که کیفیت سود کارگزاری به شدت کاهش خواهد یافت. به طور کلی رتبه بندی و ارزیابی عملکرد بر مبنای حجم معاملات که در گذشته به صورت عمومی اطلاع رسانی می شد، عملا معیار صحیحی برای ارزیابی و انتخاب کارگزار برتر نخواهد بود. در سال 2008 بر اساس مدل نزدک در بورس و فرابورس سه کارگزار برتر برای شرکت در کنفدراسیون بورس های آسیایی انتخاب شدند.

این سه کارگزار برتر بر اساس مدل نزدک معیارهای متنوعی را دارا بودند که شامل تنوع ابزارهای کارگزاری بابت معاملات. بنابراین فعالیت در بازار بدهی، مشتقات، سهام و حقوق مالکانه، تنوع معاملاتی، معاملات در تمامی روزها، حجم معاملات، مشارکت در عرضه اولیه، معرفی برخی شرکت ها برای پذیرش در بورس، بازار گردانی، تعهد پذیره نویسی و بسیاری از خدمات دیگر جزئی از معیارهای مدل نزدک است که سالانه بر اساس یک معیار متنوعی کارگزار برتر از بورس و فرابورس برای شرکت در این کنفدراسیون معرفی خواهند شد. در این میان تاکنون کارگزاری بانک مسکن، مفید، آگاه، و پارسیان توانسته اند در سطح بین المللی و در میان تمام کارگزاری هایی که از 90 کشور معرفی می شوند، رتبه بین المللی بدست آورند.

لذا ارزیابی عملکرد در کارگزای ها در حال انجام است اما به صورت عمومی ارائه نمی گردد. در کانون کارگزاران معیار انتخاب کارگزاران برای مشتریان در سنوات گذشته در دست تهیه بود که این معیارها به احتمال زیادی باید به جمع بندی نهایی رسیده باشند.

در آنجا کارگزاری ها بر اساس کیفیت خدمات و شاخص های متنوعی رتبه بندی خواهند شد. براین اساس مشتریان قادر خواهند بود که به تناسب رتبه مشتری در هر حوزه، کارگزار مورد نظر خود را انتخاب کنند. به عنوان نمونه ممکن است زیرساخت های یک کارگزاری در برخط بسیار قوی باشد یا یک کارگزاری ممکن است خدمات معاملاتی از طریق ایستگاه های نامک را به صورت وی آی پی به مشتریان خود ارائه دهد. در این راستا بسته به معیارهای مشتری، کارگزاری انتخاب خواهد شد.

به طو کلی، رتبه بندی بر مبنای شاخص های ارائه خدمت که شاکله اصلی ارزیابی عملکرد صنعت است توسط کارگزاران تدوین و برای نظرخواهی گذاشته شده است که به زودی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

  • نویسنده : محمد مهدی بحرالعلوم استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز