روند قیمت صنایع و شرکت ها بعد از گزارش های 12 ماهه به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شوند. الف: شرکت ها و صنایع زیان ده یا دارای P/E  بالا، مانند خودرویی ها که روند قیمت سهام آنها بسیار متأثر از گزارش های 12 ماهه خود نیست. بر این اساس انتشار گزارشات 12 ماهه آنها چندان اثرات منفی معناداری بر قیمت سهام این شرکت ها نمی گذارد.

به گزارش بورس امروز، روند قیمت صنایع و شرکت ها بعد از گزارش های 12 ماهه به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شوند. الف: شرکت ها و صنایع زیان ده یا دارای P/E  بالا، مانند خودرویی ها که روند قیمت سهام آنها بسیار متأثر از گزارش های 12 ماهه خود نیست. بر این اساس انتشار گزارشات 12 ماهه آنها چندان اثرات منفی معناداری بر قیمت سهام این شرکت ها نمی گذارد.

ب: شرکت ها و صنایع سود ساز که به نسبت قیمت سهام خود، سود خوبی را شناسایی می کنند و اصطلاحا P/E  پایینی دارند. در دسته دوم معمولا بازار به صورت های مالی چشم دوخته است؛ خصوصا در این دسته، شرکت هایی که تقسیم سود بالایی دارند بیشتر از صورت های مالی منتشر شده خود تأثیر خواهند گرفت. بازار در مورد این شرکت ها با توجه به تقسیم سود بالایی که در سال های گذشته داشته اند، احتمال می دهد که در سال جاری هم حداقل همان میزان تقسیم سود را داشته باشد.

بر این اساس معمولا اگر گزارش های 12 ماهه مطلوبی ارائه دهند، بر قیمت سهام آنها اثرات مثبتی را بر جای خواهد داشت. به طور کلی در دسته دوم شرکت های سود ساز و باP/E  پایین، خصوصا شرکت هایی که درصد تقسیم سود بالایی دارند معمولا بعد از انتشار گزارش ای 12 ماهه روند قیمتی آن ها تحت تأثیر گزارشات ارائه داده شده  قرار خواهد گرفت. در این راستا اگر گزارشات مطلوب باشد و شرکت ها تقسیم سود بالایی داشته باشند معمولا به اندازه سود تقسیمی مورد انتظار بازار، انتظارات بازار در قیمت سهام این شرکت ها لحاظ خواهد شد و قیمت سهام را متناسب با سود تقسیمی تعدیل خواهد نمود.

طبیعتا استثناهایی هم وجود دارد؛ یعنی گاهی اوقات این امکان وجود خواهد داشت که شرکتی گزارش 12 ماهه مطلوبی را ارائه دهد ولی چون بازار پیش از این انتظار این گزارش را داشته و بازار انتظارات از قیمت سهام را که در تحلیل بنیادی سرمایه گذارها لحاظ شده را ممکن است پیشخور کرده باشد، سرمایه گذاران ممکن است با سهامی مواجه شوند که قیمت آنها رشد خود را کرده باشد و بعداز انتشارات گزارش های 12 ماهه دیگر قیمت سهام خیلی تحت تأثیر قرار نگیرد.

  • نویسنده : کیانوش کاظمی راد-مدیر سرمایه گذاری نگین گردشگری
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز