ولبهمن به منظور افزایش حجم عملیات لیزینگی خود افزایش سرمایه می دهد.

به گزارش بورس امروز؛ هیئت مدیره شرکت بهمن لیزینگ پیشنهاد افزایش سرمایه داد.
در گزارش توجیهی هیئت مدیره “ولبهمن”، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از یک هزار و 800 میلیارد ریال به 5 هزار میلیارد ریال ارایه شده است.
این افزایش سرمایه 77 درصدی از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و بهبود نسبت هاي مالي و همچنين جلوگيري از خروج نقدينگي و افزايش حجم فعاليت عمليات ليزينگي شرکت با هدف افزايش سودآوري انجام خواهد شد.
افزایش سرمایه سه هزار و 200 میلیارد ریالی جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شده است.