شرکت بیمه پاسارگاد در سال 1385 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در همان سال پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی ج.ا.ایران دریافت نمود. این شرکت سال 1390 مورد پذیرش فرابورس ایران قرار گرفت.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه پاسارگاد در سال 1385 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در همان سال پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی ج.ا.ایران دریافت نمود. این شرکت سال 1390 مورد پذیرش فرابورس ایران قرار گرفت.

موضوع فعالیت بیمه پاسارگاد، انجام عملیات بیمه ای براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند ، تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه است.
سرمایه شرکت در پایان سال 1400، مبلغ 30,618 میلیارد ریال بوده که 88 درصد سهام شرکت متعلق به اشخاص حقوقی و 12 درصد متعلق به اشخاص حقیقی می باشد.
حق بیمه صادره شرکت در سال 1400، مبلغ 72,770 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 45 درصد رشد داشته است و توانسته با کسب سهم بازار 6 درصدی ، رتبه چهارم خود را در صنعت تثبیت نماید. 61 درصد از حق بیمه شرکت را بیمه های زندگی، 17درصد را بیمه شخص ثالث و مابقی را سایر رشته ها تشکیل داده است.
شرکت بیمه پاسارگاد در طول این دوره 12 ماهه ، 39,643 میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری کسب نموده که حدود 58 درصد آن از محل معاملات سهام شرکت های بورسی و فرابورسی، 14 درصد از محل سپرده¬های بانکی بلند مدت ، 11 درصد از محل سپرده های بانکی کوتاه مدت و مابقی از سایر سرمایه گذاری ها حاصل گردیده است.
سود خالص شرکت در سال 1400، مبلغ 33,686 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد داشته است.
بر اساس آمار منتشر شده در سامانه کدال، بیمه پاسارگاد در فروردین ماه 1401، مبلغ 5,267 میلیارد ریال حق بیمه صادره دریافت نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشدی معادل 29 درصد داشته است و توانسته در بین شرکت های خصوصی رتبه 4 به لحاظ تولید حق بیمه کسب نماید.