افزایش سرمایه 418 درصدی شپارس به ثبت رسید.

به گزارش بورس امروز؛ به موجب مجوز افزایش سرمایه شرکت بین المللی محصولات پارس، سرمایه شرکت از 775.500 میلیون ریال به 1.100.000 میلیون ریال افزایش یافت.
این افزایش سرمایه 324.500 میلیون ریالی از محل سود انباشته انحام شده بود. این افزایش سرمایه 11 خردادماه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

  • منبع خبر : کدال