از 695 نماد حاضر در بازار سرمایه که مورد عملیات بازار گردانی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی  قرار دارند،‌ 398 نماد معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران، 285 نماد در بازار فرابورس ایران، 8 نماد در بورس کالای ایران و 4 نماد در بورس انرژی قرار دارند.

به گزارش بورس امروز، از 695 نماد حاضر در بازار سرمایه که مورد عملیات بازار گردانی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی  قرار دارند،‌ 398 نماد معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران، 285 نماد در بازار فرابورس ایران، 8 نماد در بورس کالای ایران و 4 نماد در بورس انرژی قرار دارند.

از بین این نمادهای حاضر در بورس تهران  91 نماد در بازار اول تابلو اصلی، 69 نماد در بازار اول تابلو فرعی، 211 نماد در بازار دوم، 5 نماد در بازار اوراق بدهی و 22 نماد در صندوق های سرمایه گذاری هستند.

در بازار فرابورس ایران نیز  77 نماد در بازار اول، 75 نماد در بازار دوم، 102 نماد در بازار پایه، 29 نماد در بازار ابزارهای نوین مالی و 2 نماد در بازار شرکت های کوچک و متوسط قرار دارند و همچنین 8 نماد در بورس کالای ایران و 4 نماد در بورس انرژی ایران حضور دارند.

تعداد نمادهای تحت بازارگردانی به تفکیک هر صندوق سرمایه گذای اختصاصی بازارگردانی به این صورت است که تعداد 6 نماد در صندوق اتحاد بازار سرمایه، 22 نماد در ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری، 9 نماد در افتخار حافظ، 60 نماد در اکسپر سودا، 2 نماد در الگوریتم سرآمد بازار، 5 نماد در الگوریتم امید فارابی، 12 نماد در امید ایرانیان، 48 نماد در امید لوتوس پاسیان، 2 نماد در صندوق امین، 4 نماد در صندوق ایساتیس پویا، 11 نماد در صندوق آرمان اندیش، 1 نماد در آرمان انصار، 3 نماد در آرمان تدبیر نقش جهان، 1 نماد در آسمان زاگرس، 5 نماد در آگاه، 1 نماد در بانک سینا، 5 نماد در بهمن گستر، 28 نماد در پاداش پشتیبان پارس، 7 نماد در پرگار، 1 نماد در پست بانک ایران، 15 نماد در تاک دانا، 5 نماد در تجارت ایرانیان اعتماد، 27 نماد در تدبیرگران فردا، 3 نماد در تراز ویستا، 2 نماد در تصمیم ساز، 17نماد در توازون کوروش، 1 نماد در توسعه بازار تمدن، 13 نماد در توسعه سهام نیکی، 14 نماد در صندوق توسعه فولاد مبارکه، 7 نماد در توسعه فیروزه پویا، 4 نماد در توسعه معادن و فلزات آرمان، 11 نماد در توسعه ملی، 1 نماد در حامی اول، 4 نماد در حکمت ایرانیان یکم، 8 نماد در خبرگان اهداف، 12 نماد در خلیج فارس، 7 نماد در دارا داریوش،11 نماد در سپهر بازار سرمایه، 32 نماد در سهم آشنا یکم، 32 نماد در سینا بهگزین، 80 نماد در صبا گستر نفت و گاز تامین، 6 نماد در صبا نیک، 1 نماد در صنعت مس، 7 نماد در کوشا الگوریتم، 5 نماد در کیان، 11 نماد در گروه توسعه بهشهر، 11 نماد در گروه دی، 2 نماد در گروه گردشگری ایرانیان، 1 نماد در گسترش صنعت دارو، 3 نماد در گسترش نوویرا، 1 نماد در گنجینه سپر صادرات، 6 نماد در گروه فام امید، 7 نماد در لاجورد دماوند، 2 نماد در مپنا ایرانیان، 23 نماد در معیار، 4 نماد در مفید، 6 نماد در ملت، 19 نماد در مهرگان، 6 نماد در میزان داریک، 7 نماد در نماد صنعت و معدن، 13 نماد در نوین پیشرو، و 4 نماد در نهایت اندیش اقتصاد بیدار قرار دارد و صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه هم وجود دارد که هیچ نمادی در آن جای نگرفته است. به صورت کلی 64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی در بازار وجود دارد.

طبق بررسی های انجام شده 79 درصد از سهم متولی گری صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در اختیار موسسات حسابرسی و 21 درصد در اختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری قرار دارد. در نتیجه سهم موسسات حسابرسی در میان نهادهای مالی در امر متولی گری صندوق های اختصاصی بازارگردانی نسبت به سایر نهادهای مالی بیشتر است.

در میان صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، تنها ۵ صندوق از مجوز ایستگاه معاملاتی برخوردارند که می توان به صندوق نوین پیشرو، اکسیر سودا، صبا نیک، گروه گردشگری ایرانیان و سپهر بازار سرمایه اشاره کرد.

در میان شخصیت های حقوقی که مدیریت صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی را برخوردارند می تواند به شرکت های کارگزاری با سهم 31 درصدی،‌ شرکت های تامین سرمایه با 16 درصد، شرکت های مشاور سرمایه گذاری با  0.7 درصد، شرکت های سبدگردان با  30 درصد، شرکت های سرمایه گذاری با 13 درصد و در نهایت هیئت مدیره با سهم 0.1 درصدی اشاره کرد. در نتیجه سهم شرکت های کارگزاری در میان نهادهای مالی در امر مدیریت صندوق های اختصاصی بازارگردانی نسبت به سایر نهادها مالی بیشتر بوده و کم ترین سهم نیز به شرکت های مشاور سرمایه گذاری تعلق یافته است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز