شرکت های زیادی از گروه انبوه سازی املاک و مستغلات در بازار سمایه ایران فعال هستند که نمادهای این شرکت ها در بازار بورس و فرابورس ایران درج گردیده است.

به گزارش بورس امروز، هم اکنون در بازار سرمایه 34 شرکت در این حیطه فعالیت دارند که این شرکت ها عبارتند از: ثتران، ثاخت، ثنوسا، ثبهساز، ثامید، ثالوند، ثنام، ثشاهد، ثفارس، کرمان، ثفارس، آ س پ، ثپردیس، ثجوان، ثغرب، ثنور، ثباغ، کیسون، ثمسکن، ثرود، وساخت، وتوس، ثعتما، ثشرق، ثاصفا، ثعمرا، ثاباد، و ثخوز، ثاژن، ثتوسا، وآذر، ثامان، ثزاگرس، ثنظام، و ثقزوی. این نمادها در بازارهای اول و دوم بورس، بازارهای اول یا بازار دوم فرابورس و یا  در بازار پایه زرد فرابورس مورد معامله قرار می گیرند.

شرکت های گروه انبوه سازی املاک و مستغلات به طور مستقیم در ساخت و ساز پروژه ها فعالیت دارند، برخی از این شرکت ها به سرمایه گذاری در این امر مبادرت می ورزند. برخی دیگر که معمولا شرکت های بزرگ تری هم هستند هم دارای پروژه های ساختمانی هستند و در سایر شرکت های فعال در ساخت و ساز سرمایه گذاری می کنند.

عوامل بسیار زیادی بر سودآوری و عملکرد شرکت های فعال در حوزه انبوه سازی تاثیر دارد و هرکدام از این شرکت ها  باید متناسب با پروژه ها یا سرمایه گذاری هایشان تحلیل کرد. نوع سودآوری این شرکت ها با شرکت های تولیدی فعال در صنایعی مانند فلزات، پتروشیمی ها و… متفاوت است؛ به همین دلیل پیش بینی سودآوری شرکت های انبوه سازی، نسبت به سایر شرکت های تولیدی پیچیده تر است. اما جدا از تفاوت شرکت های انبوه سازی در انجام پروژه ها و سرمایه گذاری های مختلف، به طور کلی می توان گفت که چهار عامل اصلی بر رشد یا کاهش سودآوری شرکت های گروه انبوه سازی املاک و مستغلات تاثیر گذار است که این عوامل عبارتند از سرمایه گذاری دولت در حوزه مسکن، تحریم های اقتصادی، رونق و رکود اقتصادی و در نهایت قیمت مصالح ساختمانی.

 

سرمایه و ارزش بازار صنعت انبوه سازی و املاک و مستغلات

در بین شرکت های فعال در حیطه انبوه سازی املاک و مستغلات نماد ثالوند با سرمایه 800 میلیارد ریالی ارزش بازاری معادل با 190 میلیارد و 160 میلیون ریال، نماد کرمان با سرمایه 42 هزار میلیارد و 620 میلیون و 178 هزار ریال ارزش بازاری معادل با 169 میلیارد و 594 میلیون ریال، ثشاهد با سرمایه 4 هزار میلیارد و 6 میلیون و 632 هزار ریال ارزش بازاری معادل با 88 میلیارد و 777 میلیون ریال دارند.

همچنین ثفارس با سرمایه یک هزار و 800 میلیون ریالی ارزش بازار 79 میلیارد و 108 میلیون ریال، ثاخت با سرمایه  9 هزار میلیاردی ارزش بازار 67 میلیارد و 97 میلیون ریال، وآذر با سرمایه 200 میلیارد ریال ارزشی معادل با 52 میلیارد و 261 میلیون ریال دارند.

ثمسکن هم به عنوان شرکت تابعه بانک مسکن در بازار سرمایه با سرمایه 5 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال از ارزش بازاری معادل با 29 میلیارد و 699 میلیون ریال برخوردار است. همچنین می توان به ثنوسا با سرمایه 2 هزار میلیارد و 630 میلیون ریال و ارزش بازاری معادل با 23 میلیارد و 19 میلیون ریال، ثباغ با سرمایه 1 هزار میلیارد و 320 میلیون ریالی و ارزش بازار 13 میلیارد و 739 میلیون ریال، ثامان با سرمایه 221 میلیارد و 941 میلیون ریالی و ارزش بازاری معادل با 13 میلیارد و 361 میلیون ریال اشاره کرد.

وتوس با سرمایه 1 هزار میلیارد و 600 میلیون ریال ارزش بازاری معادل با 11 هزار میلیارد و 829 میلیون ریال، آ.س.پ با سرمایه یک هزار میلیارد ریالی ارزش بازار 10 میلیارد و 653 میلیون ریالی، ثشرق با سرمایه یک هزار میلیارد و 100 میلیون ریال ارزش بازار 9 میلیارد و 793 میلیون ریال، ثعمرا با سرمایه 1 هزار میلیارد و 300 میلیون ریال ازش بازار 5 میلیارد و 378 میلیون ریال و نماد ثرود نیز با سرمایه 500 میلیارد ریالی توانسته ارزش بازاری معادل با 2 میلیارد و 82 میلیون ریال نیز از دیگر نمادهای ساختمانی فعال در بازار سرمایه محسوب می شوند.

 

مهم ترین ریسک های صنعت انبوه سازی

از مهم ترین ریسک های موجود بر سر راه این صنعت می توان به تأثیر ارز بر قیمت هر متر مکعب، ریسک قدرت خرید، ریسک افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اشاره کرد. همبستگی و ارتباط زیادی بین نرخ ارز و قیمت هر متر مربع ساختمان وجود دارد؛ به طوری که در 3 سال اخیر همبستگی 94 درصدی بین این دو مولفه مشاهده شده است.

با توجه به  این همبستگی، به نظر می رسد که قیمت دلاری مسکن تغییرات قابل ملاحظه ای نداشته است. به عنوان مثال، ارزش هر متر مربع ساختمان در تهران به طور متوسط بین 900 تا 1000 دلار باقی مانده و این نوسانات قیمت ارز و ایجاد تورم است که باعث افزایش بی رویه قیمت ساختمان شده است. و اما در خصوص ریسک قدرت خرید می توان گفت که یکی از مهم ترین ریسک هایی که این صنعت با آن مواجه است، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید است که می تواند موجب افزایش کشش قیمتی تقاضای مسکن شود. و ریسک افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی که مهم ترین هزینه ساخت ساختمان را بهای زمین تشکیل می دهد که بین 50 تا 60 درصد قیمت ساخت را شامل می شود. همانند قیمت ساختمان، بهای زمین نیز همبستگی زیادی با نرخ ارز و تورم دارد و در صورت افزایش بیش از پیش نرخ ارز در گذشته می تواند باز هم شامل رشد قیمتی شود.

 

  • نویسنده : محبوبه مغانی
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز