با توجه به تولید حدود ۸ میلیون تن اوره در کشور  اوره، نیاز بازار داخلی بین ۲ میلیون و۵۰۰  تا ۲  میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که مابقی این تولید صورت گرفته،‌ صادر می گردد. بر این اساس می توان از کشورهای  آمریکای جنوبی تا  آسیای جنوب شرقی و غربی به عنوان خریداران اوره تولید کشور نام برد. در این میان تنش های موجود در بازار منجر به نوسانات قیمت اوره و افزایش بسیار بالای قیمت آن شد.

به گزارش بورس امروز، با توجه به تولید حدود ۸ میلیون تن اوره در کشور  اوره، نیاز بازار داخلی بین ۲ میلیون و۵۰۰  تا ۲  میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که مابقی این تولید صورت گرفته،‌ صادر می گردد. بر این اساس می توان از کشورهای  آمریکای جنوبی تا  آسیای جنوب شرقی و غربی به عنوان خریداران اوره تولید کشور نام برد. در این میان تنش های موجود در بازار منجر به نوسانات قیمت اوره و افزایش بسیار بالای قیمت آن شد.

اما در حال حاضر قیمت این محصول کمی متعادل تر شده است. درحال حاضر نیاز بازار به اوره در بخش کشاورزی به حدی زیاد است که مشکلی برای صادرات این محصول وجود ندارد.

ترکمنستان برای  تحت تاثیر قرار دادن بازار افغانستان، اوره خود را کمی ارزان تر عرضه می کند اما با این وجود کشور ما در این خصوص مشکلی نداشته است. و ایران اوره خود را در دیگر بازارها توانسته عرضه کند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که کشور ما بزرگ ترین صادر کننده اوره در جهان است. براین اساس نه تنها کشور ما در عرضه اوره تولیدی خود نه تنها با کاهش تقاضا روبه رو نبوده حتی گاهی این محصول خود را به صورت پیش فروش عرضه نموده است. هر ساله حدود ۶ میلیون تن اوره از کشور ما صادر می گردد.

  • نویسنده : احمد مهدوی ابهری-بیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز