هزینه مسکن به مسکن مورد تقاضا بستگی دارد، اما وام مسکن که با اوراق خریداری می گردد در تهران 200 میلیون تومان است که بابت این تسهیلات باید اوراق مسکن خریداری شود.

به گزارش بورس امروز، ارزش هر ورق تسه (اوراق مسکن) معادل با 500 هزار تومان از وام مسکن است؛ بدین معنی که برای خرید 200 میلیون تومان وام باید 400 ورقه تسه خریداری گردد. در خصوص این اوراق و وام مسکن می توان گفت که در حال حاضر مبلغ 200 میلیون تومان برای تقاضای مسکن، یک مبلغ کاملا ناچیز خواهد بود چراکه میانگین قیمت مسکن در تهران بابت هر متر 33 میلیون تومان است که برای خرید یک مسکن 100 متری باید حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون تومان وجه پرداخت گردد.

در نتیجه وام اوراق مسکن نمی تواند درصد زیادی از هزینه های مسکن را پوشش دهد. در این میان نوسانات قیمتی اوراق تسهیلات مسکن و صفوف خرید و فروش سبب شد تا قیمت هر ورقه تسه به حدود 140 الی 150 هزار تومان هم برسد.

در حال حاضر قیمت هر ورق این اوراق حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است که با توجه به این قیمت، برای یک تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی،  ۴۰۰ ورقه تسه خریداری شود که هزینه خرید این اوراق ۱۳۰ هزار تومانی، ۵۲  میلیون تومان است.

بر این اساس هزینه دریافت یک تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی شامل هزینه ۱۷ درصدی بعلاوه ۵۲ میلیون تومان است. این هزینه ها نرخ موثر را بسیار بالابرده و سبب شده استا هیچ صرفه اقتصادی برای متقاضیان این وام نداشته باشد.

اما می توان توصیه کرد که تسه وارد بازار سرمایه گردد که به رغم محدودیت های موجود برای معامله این اوراق (محدودیت زمانی ۳ تا ۴ ماهه برای فروش)، باز هم سفته بازی بر روی این اوراق انجام می گیرد. دلیلی برای وجود صف خرید برای تسه و افزایش ارزش ناگهانی آن وجود ندارد. تسه ها اوراقی هستند که مردم به آن، برای مسکن و خانه دار شدن نیاز دارند. در نتیجه تهیه این اوراق یک نیاز ضروری از جامعه است که نباید درگیر سفته بازی ها قرار گیرد، لذا باید با محدود شدن دامنه نوسان این اوراق، بازه ای منصفانه برای آن تنظیم گردد.

  • نویسنده : اعظم هنردوست–مدیر سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری مسکن