سال های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ را باید سال طلایی اوره فروشان در نظر گرفت. اقدام  پتروشیمی پردیس در خصوص صادرات اوره منجر به تشکیل کارگروه پتروشیمی های زیرمجموعه ساتا شد که در این کارگروه برای صادرات اوره  قیمت و کف قیمت تعیین می شود تا از رقابت منفی این شرکت ها در بازار جلوگیری شود. با این اقدام قیمت های منطقه ای ایران و خلیج فارس با رهبری پتروشیمی پردیس می شود.

به گزارش بورس امروز، سال های ۱۴۰۰ و۱۴۰۱ را باید سال طلایی اوره فروشان در نظر گرفت. اقدام  پتروشیمی پردیس در خصوص صادرات اوره منجر به تشکیل کارگروه پتروشیمی های زیرمجموعه ساتا شد که در این کارگروه برای صادرات اوره  قیمت و کف قیمت تعیین می شود تا از رقابت منفی این شرکت ها در بازار جلوگیری شود. با این اقدام قیمت های منطقه ای ایران و خلیج فارس با رهبری پتروشیمی پردیس می شود.

در حال حاضر نیز قیمت های اوره صادراتی با کمی افت مواجه اند اما محموله های مختلف سایر کشورها در ایران به فروش می رسد. در پی این اقدام محصولات اوره کشور از سال گذشته در بازارهای بین المللی جا افتاده است.

به طور قطع در پی جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نرخ کامودیتی ها تقاضای بین المللی افزایش می یابد. در این میان با توجه به تحریم اروپا علیه روسیه، باید دید که چه جایگزینی برای این محصولات روسیه به وجود آمده است؟

این موضوع سبب بر هم خوردن نظم بازار گردیده است اما محصول اوره ایران در بازار جای خود را یافته است. به طوری که مشاهده می شود هیئتی از هلدینگ خلیج فارس، برزیل، یک هیئت از  آفریقای غربی مشتریان جدید ما محسوب می شوند. کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند ایران پرفروش هستند و بازارهای این کشورها نیز کمی تغییر یافته است و رفتاری مشابه با کشور ما را دارند، اما کشورهای منطقه با توجه به نوع نیاز خود، تأثیر چندانی را متحمل نشده اند و تنها دراین مناطق قیمت های جهانی افزایش یافته است.

در خصوص اوره صادراتی کشور پتروشیمی ها به جهاد کشاورزی تعهد دارند که بخشی از اوره خود را با مبلغی توافقی به کشاورزها به فروش رسانند. دولت نیز بابت این موضوع  سوبسید قابل توجهی را پرداخت می کند. سوبسید تعلق گرفته به  اوره داخلی منجر به قاچاق آن به کشورهای دیگر می شود. براین اساس می بایست که قیمت های اوره اصلاح گردد و یارانه به جای تعلق گرفتن به اوره به تولید کننده پرداخت شود. این اصلاح یارانه اوره باید در دستور کار قرار گیرد. ضمن آنکه باقی تولید اوره توسط پتروشیمی ها صادر می گردد و بازار هم نسبت به قبل از شرایط مطلوب تری برخوردار است.

  • نویسنده : حسین دُر-رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون ایران
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز