مهمترین عامل تاثیر گذار در صادرات اوره کشور، تامین کنندگان آن  محسوب می شوند. در حال حاضر از تامین کنندگان اوره کشورهای همسایه می توان کشورهای روسیه، هند، چین، هلند و قسمت کمی از لهستان و برزیل و کانادا نام برد.

به گزارش بورس امروز، مهمترین عامل تاثیر گذار در صادرات اوره کشور، تامین کنندگان آن  محسوب می شوند. در حال حاضر از تامین کنندگان اوره کشورهای همسایه می توان کشورهای روسیه، هند، چین، هلند و قسمت کمی از لهستان و برزیل و کانادا نام برد. روسیه به عنوان تامین کننده اوره برخی از کشورها در حال جنگ است و تحریم این کشور، کشورهایی که مبادرت به واردات اوره این کشور می کنند، با مخاطره همراه خواهد کرد و آنها را ملزم به یافتن جایگزینی برای تامین اوره خود خواهد کرد. حال این جایگزین می تواند کانادا، کشورهای عربی و یا حتی ایران باشد.

حال با این فرض برابری تمام مسایل و امور و دشواری تامین اوره از شرکت های در حال رشد، اوره سازان کشور می توانند سهمی را که در سبد کالای اروپا، برزیل یا هند یا کشورهای همسایه به روسیه تعلق داشت را به خود اختصاص دهند و سبد خود را از این محل تقویت نمایند. اما نکته حائز اهمیت وجود تحریم است که به نظر می رسد تا حصول توافقات برجام، ما نیز  با همان مشکل روسیه مواجه باشیم.

  • نویسنده : محمد جواد خلیلی- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز