شرکت خوردسازی سایپا ملک عظیمه کرج خود را به مزایده می گذارد.

به گزارش بورس امروز؛ ملک عظیمیه کرج سایپا به متراژ 19هزار و 945 مترمربع است که ارزش پایه آن 8 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام شده است.
بر این اساس مبلغ سپرده در مزایده رقم 425 میلیارد ریال است.این مزایده 24 خردادماه انجام خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال