بانک صادرات، مهمترین عوامل بهبود نسبت های مالی بانک صادرات در پایان اردیبهشت ماه امسال بررسی شد.

به گزارش بورس امروز؛ حاشيه سود دو ماهه بانک صادرات ايران در دو ماه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل با 245 درصد افزايش به 12 هزار و 494 ميليارد ريال رسيد.
بانک صادرات ايران در دو ماه ابتداي سال جاري با کسب بيش از 60 هزار و 885 ميليارد ريال درآمد از محل تسهيلات اعطايي و پرداخت بيش 48 هزار و 391 ميليارد ريال سود سپرده، به حاشيه سود 12 هزار و 494 ميليارد ريالي دست يافت که نسبت به حاشيه سود دو ماهه اول سال 1400 بيش از 245 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

– حاشيه سود

بر اساس اطلاعات مالي دو ماهه درج شده در کدال، بانک صادرات ايران در دو ماه ابتداي سال جاري 60 هزار و 885 ميليارد ريال از محل تسهيلات اعطايي درآمد کسب کرد که نسبت به درآمد مدت مشابه سال قبل بيش از 32 درصد افزايش ثبت کرده است.
پرداخت تسهیلات فروش اقساط، مرابحه و خريد دين و سودآور شدن سرمايه‌گذاري‌های انجام شده در کنار افزايش انگيزه کارکنان براي خدمت‌رساني موثر تر به بخش‌هاي مختلف اقتصاد و جامعه و همچنين توجه جدي به مسئوليت‌هاي اجتماعي از جمله مهمترين عوامل بهبود نسبت های مالي بانک به شمار مي‌رود.
تمرکز بر اصلاح ساختار مالي، کنترل هزينه‌ها، هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد، کاهش قیمت تمام شده پول، اعتبار سنجی مشتریان اعتباری و تخصيص بهينه منابع و مصارف راهبردي، از مهمترين اقدامات بانک براي حفظ سودآوري است.