سازمان بورس با درخواست افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری سپه و صنایع مس افق کرمان موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز؛ براساس مجوز سازمان بورس سرمایه شرکت سرمایه گذاری سپه از 12 هزار میلیارد ریال به 23 هزار و 400 میلیارد ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه 11 هزار و 400 میلیارد ریالی از دو محل انجام می شود.
8 هزار و 57 میلیارد ریال این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، و 3 هزار و 343 میلیارد ریال دیگر آن از محل سود انباشته تامین خواهد شد.
هدف از این افزایش سرمایه 95 درصدی جبران مخارج سرمايه‌گذاري صورت گرفته و مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير و تحصيل سهام عنوان شده است.
همچنین سازمان بورس با افزایش سرمایه 4 درصدی صنایع افق کرمان مس موافقت کرد.
بر این اساس سرمایه صنایع مس افق کرمان از 2 هزار و 500 میلیارد ریال به 3 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش می یابد. این افزایش سرمایه یک هزار ریالی از محل سود انباشته انجام خواهد شد. موضوع افزایش سرمایه جبران مخارج مشارکت انجام شده در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال