مجوز شیران برای افزایش سرمایه صادر شد.

به گزارش بورس امروز؛ سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران موافقت کرد.
بر این اساس سرمایه شرکت از 9 هزار و 640 میلیارد و 176 میلیون ریال به 19 هزار و 280 میلیارد و 352 میلیون ریال افزایش می یابد.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور اصلاح ساختار مالی و تامين مالي طرح هاي توسعه و بهره مندي از معافيت مالي افزايش سرمايه صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : کدال