معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل در گروه فولاد مبارکه گفت: در این زمینه می‌توان با سرمایه‌گذاری مجدد یا تمرکز بخشیدن به فرایند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، مدیریت حمل‌ونقل را در جهت تأمین منافع گروه تسهیل کرد.

به گزارش بورس امروز، غلامرضا طاهری اظهار کرد: با توجه به تنوع نیازها و چالش‌های حمل‌ونقل در شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه و استراتژیک بودن حمل‌ونقل در این صنعت بزرگ، مدیریت حمل‌ونقل در سطح گروه فولاد مبارکه ضروری است.