ارس صبا سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو را وارد بازار سرمایه می کند.

به گزارش بورس امروز؛ شرکت سرمایه گذاری ارس صبا پیرو انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده دوره منتهی به پایان اسفند1400، در بیان زیان عملیاتی 490 درصدی این شرکت در دوره سه ماهه منتهی به پایان اسفند1400، عنوان کرد: با توجه به آنکه فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در اوراق بهادار است، در دوره مذکور شرکت هیچ گونه فعالیتی در زمینه خرید و فروش سهام نداشته و درآمدی هم از این بابت شناسایی نشده است؛ با توجه به افزایش هزینه های اداری سودآوری این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

این شرکت در مورد دلایل افزایش 18 هزار و 619 درصدی در پرداختی های غیرتجاری نسبت به صورت های مالی منتهی به پایان آذرماه 1400، آورده است: این امر به دلیل پرداخت های صورت گرفته فی مابین با شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو است.

و در نهایت در مورد برنامه شرکت در خصوص سود ناشی از خرید وفروش سرمایه گذاری ها و ایجاد درآمد عملیاتی از آن محل ، گفته است: شرکت سرمایه گذاری ارس صبا یک شرکت هلدینگ است و اصلی ترین فعالیت آن سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت ها و رساندن شرکت به بلوغ و عرضه آن می باشد. این شرکت در شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در حال طی همین مراحل و با همین اهداف اقدام می نماید.
از برنامه های مهم شرکت سرمایه گذاری ارس صبا عرضه سهام شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو در بازار سرمایه و ایجاد نقدینگی در شرکت و همچنین حفظ نقدینگی در شرکت سرمایه گذاری ارس صبا است که باعث ایجاد سود ناشی از خرید و فروش سرمایه گذاری و ایجاد درآمد عملیاتی خواهد شد.

  • منبع خبر : کدال