سیستم بانکی کشور با نارسایی و ساختار نامطلوب اثرات مخربی بر اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم دارد.

به گزارش بورس امروز، سیستم بانکی کشور با نارسایی و ساختار نامطلوب اثرات مخربی بر اقتصاد کشور، زندگی و معیشت مردم دارد.

تحول نظام بانکی

دولت سیزدهم طرح تحول نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است.

پنج دستور مهم رئیس‌جمهور برای اصلاح نظام بانکی:

۱- بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم
۲- سختگیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای
۳- واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها
۴- راه‌اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک شده تولیدی
۵- تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خرد به آنها به‌جای وثیقه و ضامن

بر اساس دستور رئیس‌جمهور وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان از شرط ضامن معاف شدند.
تا یکم اسفند سال گذشته، ۱۱ بانک دولتی و نیمه‌دولتی به ۶۵ هزار نفر مبلغ ۲۶۸۹ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت کردند.