شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در اسفند ماه 1370 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در مهر ماه سال 1372 نام شرکت به بازرسان فنی ایران، در آذر سال 1383 به پتروشیمی خلیج فارس و در اسفند ماه سال 1389 به صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت.

به گزارش بورس امروز، در حال حاضر شرکت جزء واحد‌های تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.  شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در فروردین ماه سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.  طی تصمیمات متخذه هیات واگذاری سازمان خصوصی‌ سازی در آذر ماه 1389 مالکیت سهام 15 شرکت پتروشیمی ره‌آوران، مبین، نوری، بندر امام، بوعلی، فجر، پارس، خوزستان، اروند، تندگویان و شرکت‌های عملیات غیر صنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، اینترنشنال و عملیات غیر صنعتی پازارگاد در پایان شهریور ماه سال 1390 به ارزش‌های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردید.

 

1. اهم تولیدات و سهم از بازار هلدینگ خلیج فارس

همچنین وضعیت ظرفیت و تقاضا محصولات پتروشیمی در جهان، خاورمیانه و ایران به تفضیل در جدول ذیل شرح داده است.

 

2. بهای تمام‌ شده پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت

بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت برابر با 65.975 میلیارد ریال معادل 22 درصد از کل بهای تمام شده شرکت و بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی شرکت برابر با 236.878 میلیارد ریال معادل 78 درصد از کل بهای تمام شده شرکت است.

پرتفوی بورسی شرکت

پرتفوی بورسی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیفنماددرصد مالکیتبهای تمام شده  هر  سهمبهای تمام شدهارزش روزارزش بازارمازاد ارزش
1نوری68%7134,406,652122,830759,165,925754,759,273
2پارس53%1,3324,279,2282.829721.108.077716.828.849
3مبین82%2263,770,40826,930450,136,535446,366,127
4بوعلی57%2,1214,243,70193,090186,273,162182,029,461
5شگویا52%3434,337,33812,930163,733,750159,396,412
6پترول70%65032,112,1772,512124,012,91091,900,733
7بفجرح39%1721,339,8529,78076,156,51074,816,658
8بفجر20%211825,37015,75061,655,35960,829,989
9شیراز4%5,5761,402,21478,97019,858,73118,456,517
10جم1%8,8281,886,80447,38010,126,5098,239,705
11دهدشت69%4,6735,008,1218,5279,138,6924,130,571
12کرماشا1%5,127271,71965,2103,456,1303,184,411
13شلرد2%3,808708,13212,1002,249,8971,541,765
14کالا0%17,392382,62229,020638,440255,818
15آکورد0%37,356499,82338,689517,65917,836
16500,446498,137(2,309)
جمع65,974,607 2.588.726.422 2.522.751.815

 

براساس آخرین گزارش ماهانه منتشر شده شرکت (ماهانه منتهی به 31/01/1401) و قیمت هر سهم در تاریخ 26/02/1401 کل ارزش پرتفوی بورسی شرکت برابر با 2.588.726 میلیارد ریال است که با کسر بهای تمام شده از این مبلغ، مازاد ارزش پرتفوی بورسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برابر با 2.522.752 میلیارد ریال می‌باشد.

 

   1. اهم تولیدات و سهم از بازار هلدینگ خلیج فارس

– پتروشیمی نوری

شرکت مالکیت 68 درصد از پتروشیمی نوری را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) می‌باشد. شرکت با سرمایه‌ 9.000 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برش سبک با ظرفیت اسمی 190 هزار تن، برش سنگین با ظرفیت اسمی 990 هزار تن، پارازایلین با ظرفیت اسمی 375.000 تن، ارتوزایلین با ظرفیت اسمی 40 هزار تن و بنزن با ظرفیت اسمی 165 هزار تن می‌باشد. همچنین پتروشیمی هنگام که در دو فاز اوره (با درصد تکمیل 64 درصد) و آمونیاک (با درصد تکمیل 92 درصد) شرکت‌ فرعی پتروشیمی نوری‌ می‌باشد که تاریخ بهره‌برداری آن 09/1401 برآورد می‌گردد.

 – پتروشیمی پارس

شرکت مالکیت 53 درصد از پتروشیمی پارس را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) می‌باشد. شرکت با سرمایه‌ 6.000 میلیارد ریالی در حوزه پالایش گاز دریافتی از مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل اتان با ظرفیت 750 هزار تن، پروپان با ظرفیت 435 هزار تن، بوتان با ظرفیت 255 هزار تن و پنتان با ظرفیت 55 هزار تن می‌باشد.

– مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مالکیت 82 درصد از مبین انرژی خلیج فارس را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) است. شرکت با سرمایه‌ 20.238 میلیارد ریالی در حوزه تامین آب، برق، بخار و… مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برق با ظرفیت اسمی 8.633.856 مگا وات، بخار با ظرفیت اسمی 23.126.400، اکسیژن با ظرفیت اسمی 1.913.184.000 نرمال متر مکعب و… است. همچنین شرکت پتروشیمی آپادانا که دارای واحد متانولی 165 میلیون تنی خواهد بود شرکت فرعی در دست احداث مبین انرژی خلیج فارس است.

– پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت مالکیت 52 درصد از پتروشیمی بوعلی را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر امام خمینی(ره) است. شرکت با سرمایه‌ 3.500 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل برش سبک با ظرفیت اسمی 350.000 متریک تن، برش سنگین با ظرفیت اسمی 499.175 متریک تن، بنزن با ظرفیت اسمی 179.000 متریک تن و … است.

 

– پتروشیمی تندگویان

شرکت مالکیت 57 درصد از پتروشیمی تندگویان را به طور مستقیم در اختیار دارد. محل فعالیت اصلی شرکت بندر امام خمینی(ره) است. شرکت با سرمایه‌ 23.958 میلیارد ریالی در حوزه فرآورده‌های پتروشیمی فعالیت می‌نماید. محصولات اصلی شرکت شامل محصول PTA با ظرفیت اسمی 700. هزار تن، PET بطری با ظرفیت اسمی 236 هزار تن، PET الیاف با ظرفیت اسمی 552 هزار تن و … است.

–  گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس

شرکت مالکیت 70 درصدی از شرکت پترول را به طور مستقیم در اختیار دارد. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت برابر با 178.928 میلیارد ریال است.  شرکت‌های بورسی پتروشیمی لردگان، پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی ارومیه و پتروشیمی کازرون شرکت‌های فرعی و بورسی پترول هستند.

3. پرتفوی غیر بورسی شرکت

پرتفوی غیر بورسی شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیفنام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شدهنعداد تحت تملکارزش روزارزش بازارمازاد ارزش
1پتروشیمی بندرامام69%15,884,15018,153,314,48221,208385,000,000369,115,850
2پالایش بیدبلند خلیج فارس99%39,566,04139,566,037,9289,806388,000,000348,433,959
3پارس تامین مجد40%1,760,0401,760,040,000136,361240,000,000238,239,960
4پتروشیمی اروند79%9,480,0009,480,000,00025,000237,000,000227,520,000
5پالایش گاز یادآوران خلیج فارس100%10,00010,000,00020,000,000200,000,000199,990,000
6بازرگانی پتروشیمی45%11,2501,800,000,00062,500112,500,000112,488,750
7صنایع پلیمر گچساران46%53,92449,996,0002,178,174110,000,000109,946,076
8دماوند انرژی عسلویه29%9,378,1414,022,686,80017,11568,850,00059,471,859
9پتروشیمی خوزستان70%252,000252,000,00055,55614,000,00013,748,000
10مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی100%100,000100,000,000100,00010,000,0009,900,000
11شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد100%799,996799,996,00013,75011,000,00010,200,004
12تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس100%2,999,9902,999,999,0006,66720,000,00017,000,010
13سرمایه گذاری مدبران اقتصاد99%96,303,6985,497,789,00012,261153.371.35857.067.660
14سایر شرک‌ها60,278,52960,278,5290
جمع236,877,7592.009.999.8871.773.122.128

براساس آخرین گزارش ماهانه منتشر شده شرکت (1 ماهه منتهی به 31/01/1401) و ارزش هر سهم محاسبه شده برای شرکت‌های مهم غیر بورسی به تاریخ 26/02/1401 کل ارزش غیر پرتفوی بورسی شرکت برابر با 2.010.000 میلیارد ریال می‌باشد که با کسر بهای تمام شده از این مبلغ، مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برابر با 1.773.122 میلیارد ریال می‌باشد.

 

  3-  اهم شرکت‌های غیر بورسی هلدینگ خلیج فارس

–  شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد

شرکت مالکیت 100 درصدی از شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد را به طور مستقیم در اختیار دارد. این شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بازار سرمایه فعالیت دارد. ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت برابر با 150.280 میلیارد ریال می‌باشد. این شرکت مالکیت حدود 28 درصد از شرکت پتروشیمی شیراز و 9 درصد از ملی سرب و روی ایران را در اختیار دارد. ارزش پرتفوی غیربورسی این شرکت نیز بالغ بر 2.137 میلیارد ریال و همچنین NAV شرکت برابر با 153.371 میلیارد ریال می‌باشد.

مازاد ارزشمازاد ارزش بورسی135.891.074
مازاد ارزش غیر بورسی1,060,115
حقوق صاحبان سهام   (30/09/1400)سرمایه5,500,000
سرمایه در جریان5,500,000
اندوخته قانونی550,000
سود انباشته4,746,424
جمع حقوق صاحبان سهام16,296,424
رویداد های پس از تاریخ ترازنامهرویداد های پس از تاریخ ترازنامه123,745
NAV (26/020/1402)NAV شرکت153.371.358
تعداد سهام11.000.000.000
NAV به ازای هر سهم (ریال)13.943

 

 شرکت پتروشیمی گچساران

شرکت مالکیت 46 درصدی از طرح شرکت پتروشیمی گچساران را در اختیار دارد. این خط لوله از عسلویه آغاز و با عبور از استان‌های فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و کردستان به شمال غرب کشور منتهی می‌گردد. محصولات طرح پتروشیمی گچساران یک‌میلیون تن اتیلن در سال و نیز ۸۴ هزار تن در سال سی تری پلاس (برش پروپان و سنگین تر) خواهد بود. تولیدات این شرکت مبنای ارزش‌گذاری آن خواهدبود و بر این اساس ارزش شرکت بعد از راه‌اندازی در حدود 12 درصد پتروشیمی آریا ساسول می‌باشد.

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت مالکیت 69 درصدی از شرکت پتروشیمی بندر امام را در اختیار دارد. شرکت پتروشیمی بندر امام در زمینی به مساحت حدود ۲۷۰ هکتار، در ضلع شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان به فاصله ۱۰۵ کیلومتری جنوب شرقی اهواز و ۸۴ کیلومتری شرق آبادان در شهرستان ماهشهر واقع شده است. محصولات اصلی صنعت پتروشیمی با عنوان اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن و زایلین ها در این مجتمع تولید شده و عمدتاً به محصولات میانی و فرآورده های نهائی همچون پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سنگین، لاستیک مصنوعی، پلی وینیل کلراید، پارازایلین و MTBE تبدیل میگردند. با توجه به صورت‌های مالی منتشر شده از شرکت و با فرض رشد 20 الی 30 درصدی سودآوری شرکت در سال آتی، ارزش شرکت با توجه به P/E متوسط گروه پتروشیمی شرکت‌های بورسی به میزان 385،000  میلیارد ریال برآورد می‌شود.

 شرکت پالایش بیدبلند خلیج فارس

شرکت مالکیت 99 درصدی از شرکت پالایش بیدبلند خلیج فارس را در اختیار دارد. این شرکت در انتهای پاییز سال 1399 به بهره‌برداری رسید. شرکت در زمینه تولید پروپان با ظرفیتی در حدود 20 درصد پتروشیمی خارک و اتان، بوتان و پنتان با ظرفیتی به میزان 22 درصد پتروشیمی پارس فعالیت می‌نماید. ارزش شرکت بر اساس ظرفیت تولیدی و مشابهت محصولات با شرکت‌های بورسی مذکور، در حدود 388،000 میلیارد ریال درنظر گرفته شده‌است.

 شرکت پارس تامین مجد

شرکت مالکیت 40 درصدی از شرکت پارس تامین مجد را در اختیار دارد. این شرکت بلوک 47 درصدی آریا ساسول را به ارزش برآوردی حدود 500،000 میلیارد ریال در اختیار دارد. ارزش برآوردی شرکت در حدود 600،000 میلیارد ریال می‌باشد.

– شرکت پتروشیمی اروند

شرکت مالکیت 79 درصدی از شرکت پتروشیمی اروند را در اختیار دارد. راه اندازي مجتمع پتروشيمي اروند از تاريخ 01/08/1389 با در سرويس قرار گرفتن واحد كلر آلكالي شروع و با راه‌اندازي واحد S-PVC و تكميل زنجيره در تاريخ 03/03/1391 توليد تجاري خويش را آغاز نمود. ظرفیت این شرکت در حدود 2.5 برابر شرکت پتروشیمی غدیر می‌باشد و بر این اساس ارزشی در حدود 237،000 میلیارد ریال دارد.

 

4. نسبت دارایی‌ها به بدهی‌ها شرکت

در جدول ذیل نسبت بدهی به کل دارایی‌های شرکت در فواصل زمانی گذشته مشاهده می‌گردد. براساس آخرین ترازنامه منتشره شرکت (9 ماهه منتهی به 29/12/1400) مقدار کل دارایی‌های شرکت برابر با 932.061 میلیارد ریال و مقدار کل بدهی‌های شرکت برابر با 318.545 میلیارد ریال می‌باشد.

زمستان1400پاییز1400تابستان14001399
نسبت بدهی34%44%29%43%

5.  خالص ارزش دارایی‌های شرکت

NAV  شرکت در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه 1401 به شرح جدول زیر محاسبه گردیده است:

مازاد ارزشمازاد ارزش بورسی2.522.751.815
مازاد ارزش غیر بورسی1.773.122.128
حقوق صاحبان سهام   (29/12/1400)سرمایه287,000,000
افزایش سرمایه در جریان202,500,000
اندوخته قانونی28,700,000
سایر اندوخته ها59,303,900
سود انباشته36,011,980
جمع حقوق صاحبان سهام613,515,880
رویداد های پس از تاریخ ترازنامهرویداد های پس از تاریخ ترازنامه0
NAV (26/02/1401)NAV شرکت4.909.389.824
تعداد سهام489,500,000,000
NAV به ازای هر سهم (ریال)10.029
قیمت سهم 26/02/14018,400
P/NAV84%

 

با توجه به محاسبات انجام شده ارزش روز دارایی‌های شرکت برابر با 4.909.390 میلیارد ریال و NAV هر سهم برابر 10.029 ریال می‌باشد که با توجه به قیمت سهم در تاریخ تهیه گزارش P/NAV هر سهم برابر با 84 درصد می‌باشد.