نما "غویتا" متوقف و "بکهنوج" تعلیق شد.

به گزارش بورس امروز، نماد معاملاتی شرکت ویتانا به استناد ماده 12 مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات متوقف شد.

این ماده به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر اشاره دارد. بر این اساس از امروز نماد “غویتا ” حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف گردید.
همچنین نماد معاملاتی شرکت توليد برق ماه تاب کهنوج به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات تعلیق شد.
تعلیق نماد “بکهنوج” به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر معاملاتی حداکثر تا 24 خردادماه امسال ادامه خواهد داشت.

  • منبع خبر : کدال