با توجه به محدودیت موجود در گاز، میزان رشد تولید فولاد در سال 1400 نسبت به سال 1399 نبود و درصد قابل توجهی از ظرفیت تولید در سال قبل از میان رفت.

به گزارش بورس امروز؛ با توجه با اقدامات پیش بینی شده در تولید برق، ظرف دو سال آینده نیروگاه های جدید به بهره برداری خواهند رسید. اما به نظر می رسد در حال حاضر در زمینه ی برق شرکت فولاد مبارکه، برنامه ای مشابه سال قبل را داشته باشد.
با توجه به اعمال محدودیت های برق از اول خرداد ماه بر برخی از تولید کنندگان فولادی، به نظر می رسد که شرایط نیمه اول امسال نیز مشایه سال قبل خواهد بود و شاهد اتفاق خاصی در این عرصه نباشیم.
برخی از فولادی ها از جمله فولاد مبارکه مبادرت به سرمایه گذاری در زمینه ی توسعه میدان های گازی کرده اند؛ اما این موارد به عنوان طرح های بلند مدت محسوب می شود که نمی توان انتظار به نتیجه رسیدن آن را در کوتاه مدت داشت.

خوشبختانه شرایط فعلی قیمت گذاری های دستوری و کمرنگ شدن محدودیت های صادرات فولاد، باعث ایجاد این امیدواری شده است که در سال جدید با عرضه ی بیشتر فولاد از طریق واردات و یا تولیدات شرکت های داخلی، عرضه و تقاضا قیمت واقعی را تعیین کند. شرکت های فولادی به ویژه شرکت های برخوردار از زنجیره ی کامل تر نسبت به دیگر فولاد سازها، عموما شرکت های سود آوری هستند که عموما با زیان مواجه نمی شوند. اما با سخت شدن شرایط تولید و اعمال محدودیت های بیشتر و افزایش هزینه هایی مانند حامل انرژِی، حاشیه سود کم تری حاصل خواهد گردید.

  • نویسنده : عباس اکبری محمدی – معاون بهره برداری فولاد مبارکه اصفهان