افزایش سرمایه شرکت سبحان دارو ثبت شد.

به گزارش بورس امروز؛ در این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت سبحان دارو از مبلغ یک هزار و 530 میلیون ریال به 3هزار و 960 میلون ریال افزایش یافت.
در این افزایش سرمایه 2 هزار و 430 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده تامین مالی شده است.

  • منبع خبر : کدال