به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند پیرو شکایت برخی فعالان بازار در خصوص فشار فروش شخص حقوقی در نماد خودرو، معاونت نظارت بازار شرکت بورس تهران از طریق سامانه نظارتی جامع (سنجش) به فروشنده مذکور که دارای تأثیر بر روند نزولی این نماد در روز جاری شده بود، تذکر نظارتی ارسال کرد.

به گزارش بورس امروز، به اطلاع کلیه سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند پیرو شکایت برخی فعالان بازار در خصوص فشار فروش شخص حقوقی در نماد خودرو، معاونت نظارت بازار شرکت بورس تهران از طریق سامانه نظارتی جامع (سنجش) به فروشنده مذکور که دارای تأثیر بر روند نزولی این نماد در روز جاری شده بود، تذکر نظارتی ارسال کرد. ضمنا” دسترسی مستقیم شخص حقوقی متخلف به سامانه معاملاتی ( برخط) به مدت 5 روز کاری محدود شد.

  • منبع خبر : بورس اوراق و بهادر