بررسی صورت‌های مالی شرکت قاسم‌ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ نشان از افزایش ۳۷درصدی سود ناخالص این شرکت و البته تعدیل نیروی بیش از ۲۰۰ نفری این شرکت دارد.

به گزارش بورس امروز، صورت های مالي شرکت قاسم ايران (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهی به تاريخ مزبور در حالی منتشر شده که هر چند به نظر موسسه حسابرسی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده اما در آن صورت‌های مالي از بابت مالیات عملکرد و ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ و حق بیمه سنوات ۱۳۸۷ لغايت ۱۳۹۱ تعديل نشده و موضوع با عنايت به تغییر رويه سازمانهای ذيربط در محاسبه مبالغ مطالبه شده نسبت به سالهای قبل و بعد از آن، مورد اعتراض واقع شده و در حال پیگیري است.

طبق صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۹۷ جمع دارایی‌های جاری این شرکت در این مدت نسبت به سال مالی منتهی به اسفند ۹۶تا ۳۱ درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه جمع دارایی‌های غیر جاری این شرکت نیز ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

البته طی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ بدهی‌های جاری و غیر جاری این شرکت نیز به ترتیب ۳۴ درصد و ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

اما در بخش درآمدهای عملیاتی هر چند شرکت قاسم ایران با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده و درآمدهای عملیاتی این شرکت از ۱۴.۷۱۶.۲۰۸ به ۱۷.۳۴۷. ۱۷۶ میلیون ریال رسیده است اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز ۱۶ درصد بیشتر شده است.

به این ترتیب این شرکت در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ به سود ناخالص ٢,٠۶٠,٢٧٨ میلیون ریالی رسیده است. نسبت به سود ناخالص ١,۴٩٩,٠۴۴ در سال ۹۶ نشان از افزایش ۳۷ درصدی سود ناخالص این شرکت دارد. سود خالص این شرکت نیز از ۱۷.۶۶۶ به ۲۹۱.۰۴۳ میلیون ریال در سال ۹۷ رسیده است.

بیشتر بخوانید:  افزایش سرمایه در فولاد ارفع به تصویب رسید

به نظر می‌رسد شرکت قاسم‌ایران طی سال ۹۷ با افزایش هزینه‌ در بخش‌های مختلف روبه رو بوده است به گونه‌ای که‌ هزینه‌های مربوط به فروش، هزینه‌های اداری و عمومی این شرکت با رشد ۲۹ درصدی مواجه شده است. ضمن اینکه سایر درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز تا ۹۲ درصد کاهش پیدا کرده و در عوض سایر هزینه‌های عملیاتی این شرکت تا ۱۸۸ درصد رشد داشته است.

اما نکته مهم دیگر در خصوص وضعیت شرکت قاسم ایران کاهش تعداد پرسنل عملیاتی و غیر عملیاتی این شرکت در سال ۹۷ است. به طوری که تعداد پرسنل عملیاتي شرکت از ۱.۰۸۲ نفر در سال ۹۶ به ۹۴۱ نفر در سال ۹۷ رسیده است. همچنین تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت نیز از ۶۱۰ نفر به ۵۳۴ نفر طی سال ۹۷ رسیده و کاهش پیدا کرده است. تعداد کارکنان این شرکت از سال ۹۵ در حال کاهش است. تعداد کارکنان این شرکت در سال ۹۵، ۱۸۶۰ نفر بوده که در سال ۹۶، به ۱.۶۹۲ نفر کاهش پیدا کرده و این رقم در سال ۹۷ به ۱.۴۷۵ نفر رسیده است.

به این ترتیب هزینه حقوق و دستمزد پرداختی از سوی این شرکت از ۹۲۰.۹۰۵ به ۱.۰۵۴.۰۶۴ در سال ۹۷ رسیده است.