حقوقی های خودروسازان بر اساس تحلیل های خود مبادرت به عرضه سهام خودروسازان می کنند در این میان حقیقی ها نیز به پیروی از آنها در سمت عرضه قرار می گیرند.

به گزارش بورس امروز، بازار در سنوات اخیر هیجانات متفاوتی را تجربه کرده است و البته عملکرد دولت نیز در بازار تاثیر گذار بوده است. اتفاقات حاکم بر بازار سرمایه به ویژه در 6 ماهه نخست سال 1399 و استمرار آن در دو سال اخیر باعث شکل گیری انتظاراتی شده است.

در این میان وضعیت بازار تنها متاثر از رفتار اشخاص حقوقی نیست و با توجه به اخبار اخیر در خصوص عرضه های بلوکی سهام خودروسازان، چند عامل منجر به ایجاد روند منفی بر بازار سرمایه شده است. یکی از این عوامل را می توان برخورد شاخص از لحاظ تکنیکالی با مقاومتی که از قبل پیش بینی شده بود، نام برد.

این امر ادامه ی روند صعودی شاخص را با مشکل دچار کرد. از سوی دیگر اشخاص حقوقی در سهام خودروسازان با توجه به تحلیل های خود به عرضه سهام مبادرت می ورزند که این عرضه ها با توجه به قیمت های تابلو منجر به مضاعف شدن فشار فروش از سوی حقیقی ها می شود.

در حال حاضر نگاه فعالین حقیقی بازار به سمت اشخاص حقوقی است که قدرت بیشتری در بازار دارند. با توجه به مالکیت مستقیم وغیر مستقیم دولت در سهام خودروسازان، انتشار اخبار عرضه سهام دولتی در دو شرکت خودرو سازی بزرگ کشور، نگاه مردم و سهامداران را بر انتشار هر خبری اعم از شرایط، قیمت و خریداران این بلوک ها جلب می کند.

لذا کاملا طبیعی است که با انتشار هر خبری اعم از اعلام قیمت، خریداران، محدودیت ها و شرایط واگذاری و یا هر نوع خبری در رابطه با این خصوصی سازی، رفتار اشخاص حقیقی بازار تحت تاثیر مستقیم قرار گیرد. در واقع نمیتوان واقعیت های بازار و تاثیرپذیر ی افراد حقیقی از افراد حقوقی را نادیده گرفت. در این میان کلیت بازار روند مناسبی را طی نموده است. فراز و نشیب بازارها ی جهانی از جمله ایران امری طبیعی است و در بازار مالی ایران نیز مثبت و منفی های بازار با روند معقول چندان مشکل ساز نیست گرچه روند بازار نسبت به ماه های گذشته بهتر بوده است.

غلامرضا گل گیر مدیر عامل شرکت کارگزاری امین آوید