نمادهای فبستم، کقزوي، واحصا، کصدف، وآتوس، وسنا، نیرو، وسدید، حبندر و درنهایت وحافظ مورد تعلیق قرار گرفتند.

به گزارش بورس امروز، این تعلیق نمادها به استناد بند 7 ماده 13مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به صورت گرفت. در این تعلیق نمادها ظن وقوع جرائم موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی وجود داشت.

نماد شرکت های صنايع بسته بندي مشهد، شيشه قزوين، احياء صنايع خراسان، کاشي صدف سرام استقلال آباده، توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا، سرمايه گذاري نيروگاهي ايران، نيرو سرمايه، گروه صنعتي سديد، خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر و در نهایت بیمه حافظ حداکثر تا تاریخ 22 خرداد ماه 1401 در تعلیق به سر خواهند برد.

  • منبع خبر : کدال